Kabul Press کابل پرس

کابل پرس سانسور نمی کند. کابل پرس يک رسانه ی آزاد است.

پذيرش > فرهنگی > درس نقاشی و درس آواز

درس نقاشی و درس آواز

دو شعر از ویاچسلاف کوپریانوف شاعر روسی با ترجمه کامران میرهزار

شنبه 11 ژوئیه/ جولای 2015, بوسيله‌ى کامران میرهزار

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

درس نقاشی

یک کودک پگ دریا را رسم کرده نمی تواند
یک کودک رسم کرده نمی تواند زمین را پگ
خطوط او به سوی دو قطب
از دیدار موازی اش نمی گذرند
او زمین را گرد می ماند
یله از مسیر سامان داده شده اش
اجرا شده در آسمان
فاصله های او از گام خارجند
مرزهایش از وجود او فراترند
او باور دارد
باید کوتل ها
از امید بلند تر نباشند.
دریا-بحر ژرف تر از ناشادی نباشد
شادی نباید آینده ای طولانی تر از زمین باشد
زمین باید از قلب کودکی کلان تر نباشد

درس آواز

مرد
قفس را اختراع کرد
پیش از اختراع بال ها

در قفس
بالداران آواز خواندند
از آزادی
از پرواز

پیش از قفس ها
بی بالان آواز سر دادند
از عدالت
از قفس ها

دو شعر از ویاچسلاف کوپریانوف شاعر روسی با ترجمه کامران میرهزار

يك پيام ، يك تفسير ؟

سخنگاه براى مشتركين

براى شركت در اين سخنگاه، شما بايد از پيش ثبت نام ميكرديد. خواهشمند است كلمه شناساييتان را كه دريافت كرده ايد در زير مشخص كنيد.اگر ثبت نشديد، بايد ثبت نام كنيد.

ارتباطنام نویسی آيا كلمه ورود را فراموش كرديد؟