ما در حال طراحی نسخه ی جدیدی از سایت کابل پرس هستیم.

پذيرش > نويسندگان > فیض الله پژواک

فیض الله پژواک

عشق من افغانستان و من افغانستانی ام
پسر افغانم ومن یک فارسی ام

آنلاين بنگريد : فیض الله


فرستادن پيام