Kabul Press کابل پرس

کابل پرس سانسور نمی کند. کابل پرس يک رسانه ی آزاد است.

پذيرش > حقوق بشر > سازمان ملل راست می گويد؟

سازمان ملل راست می گويد؟

دو شنبه 19 ماس/ مارچ 2007

اشاره: اين آرمار و ارقام مقامات بين الملی هميشه جای سوال و پرسش دارد. معمولا در سيستم بسته ی سازمان ملل نمی توان به اطلاعات دقيق دست يافت و معمولا اسناد مالی جزو اسرار محسوب می شود. ما از خوانندگان عزيزی که در سازمان ملل و سازمان های زير مجموع آن فعاليت دارند، می خواهيم اسناد مربوط به سوء استفاده و اختلاس احتمالی را به کابل پرس ارسال کنند. نام و مشخصات آنان محفوظ خواهد ماند.

خبری نشست

دیوید مکلاتلن، رئیس بخش آموزش دفتر یونیسف در افغانستان و ادرین ادواردس، سخنگوی یوناما

نکات مورد بحث

سخنگو یوناما
این هفته هم از نوروز و هم از یک انکشاف عمده و ابتکارات لوژستیکی یعنی بازگشت شش ملیون و هشتاد هزار اطفال افغان، اعم از پسر و دختر، به مکتب از صنوف اول الی دوازدهم تجلیل بعمل میاید. ملیونها جلد کتب برای مکاتب، مواد درسی، قلم، پنسل و تمام موادیکه مکاتب به آن نیاز دارند در تمام نقاط کشور انتقال میابند. برای تجلیل از هفته بازگشت به مکتب در افغانستان، ما امروز آقای دیوید مکلولن رئیس بخش تعلیمی یونیسف را با خود داریم.

دیوید مکلولن رئیس بخش تعلیمی یونیسف
صبح بخیر
بسیار خوشحال هستم که بسیاری شما امروز اینجا نشسته اید، زیراکه این علاقمندی و ارج گزاری شما را نسبت به رویداد های مهم در سالنامه افغانستان یعنی بازگشت ملیونها طفل افغان به مکتب به من نشان میدهد.
این پنجمین سال من با اداره یونیسف در افغانستان است. منحیث رئیس بخش تعلیمی به من غیر قابل باور است که شاهد تجدید تعهد مردم افغانستان نسبت به اطفال شان و آینده افغانستان از طریق فرستادن اطفال شان به مکتب به یک تعداد بی سابقه که در گذشته وجود نداشت باشم.

سه موضوع که میخواهم امروز با شما شریک نمایم عبارت از بعضی چالش هائیکه کشور تا هنوزهم به آن مواجه است، ساحات که اداره یونیسف وزارت معارف را درآن همکاری مینماید و فعالیت های کلیدی که برای زنان و اطفال این کشور در سال آینده صورت میگیرد میباشد.

امسال برنامه عمل یونیسف با برنامه استراتیژیک وزارت معارف یکجا گردیده است. برنامه های ما بیشتر روی رشد سکتور تعلیم و تربیه با تاکید خاص بالای زنان و اطفال این کشور متمرکز میباشد. باوجود پیشرفتهای قابل ملاحظه در رابطه با کیفیت و دسترسی همه گانی به تعلیم و تربیه، هنوز هم ما با چالشهای جدی در این کشور مواجه هستیم. چالشهای عمده عبارتند از تهیه فضای مناسب تدریس و آموزش در سرتاسر کشور، ایجاد برنامه های آموزشی معلمین تا از این طریق معلمین لایق و آگاه برای شاگردان تهیه گردد، تهیه معلمین زن که کمبود زیادی در این قسمت احساس گردیده و بالای میزان نگهداری شاگردان بخصوص دختران، تاثیر مینماید. رسیدگی به سطح پایین سواد، قرار معلومات یونسکو 90 فیصد زنان و 65 فیصد مردان روستایی افغانستان هنوز هم از نعمت سواد برخوردار نیستند. چالشهای دیگرشامل ایجاد و بهبود نصاب تعلیمی افغانستان، بهبود اداره مکاتب و ایجاد کمیته های اداره مکتب برای ارایه ملکیت مکتب برای مجتمعات محلی، میباشد.

یونیسف همراه با دیگر موسسات ملل متحد چون یونسکو وزارت معارف را در تمام این عرصه ها کمک مینماید. بودجه سال 2007 برای برنامه کاری سالانه در چارچوب برنامه استراتیژیک وزارت تعلیم و تربیه 25.4 میلیون دالر میباشد. 9 میلیون دالر این بودجه از جانب کشورهای سویدن و ناروی تمویل میگردد. امسال اهداف کلیدی برنامه کاری سالانه ما شامل ثبت نام 400،000 دختر در دوره های ابتدایی، تهیه مواد تعلیمی و آموزشی برای 5.4 میلیون اطفال صنوف اول تا نهم، تهیه مواد درسی برای 100،000 معلم و ساختمان 246 مکتب محلی میباشد. یکی از فعالیتهای کلیدی دیگر آموزش 47،000 معلم در رابطه با نصاب تعلیمی جدید برای صنوف سوم و ششم میباشد.

یکصد و چهل هزار تن (140000) زن بین سنین 15 الی 49 سال از طریق تاسیس چهارهزار (4000) مرکز سوادآموزی در سرتاسر افغانستان تحت پوشش برنامه سواد حیاتی قرار میگیرند. و همچنان آموزش استادان با میتود های جدید آموزشی، خصوصاً استادان طبقه اناث که جدیداً در سال 2007 استخدام شده اند.

قسمیکه قبلاً اشاره کردم، جای خوشی است که ما شاهد افزایش در ثبت نام هستیم که خود بیانگر تعهد والدین افغان هست که در انتظار تعلیم اولاد هایشان بوده و در راستای تحقق یک افغانستان با سواد سعی می ورزند. سرازیر شدن شش میلیون و هشتصد هزار طفل طی چند روز آینده به مکتب برای این کشور یک واقعه تاریخی بوده و برای نظام تعلیمی و همچنان آینده افغانستان خیلی امیدوار کننده است.

تشکر

يك پيام ، يك تفسير ؟

سخنگاه براى مشتركين

براى شركت در اين سخنگاه، شما بايد از پيش ثبت نام ميكرديد. خواهشمند است كلمه شناساييتان را كه دريافت كرده ايد در زير مشخص كنيد.اگر ثبت نشديد، بايد ثبت نام كنيد.

ارتباطنام نویسی آيا كلمه ورود را فراموش كرديد؟