Kabul Press کابل پرس

کابل پرس سانسور نمی کند. کابل پرس يک رسانه ی آزاد است.

پذيرش > خبر و گزارش > کمسیون اروپا 4.75 ملیون (یورو) برای افغان ها در پاکستان و افغانستان کمک (...)

کمسیون اروپا 4.75 ملیون (یورو) برای افغان ها در پاکستان و افغانستان کمک نمود

پنج شنبه 22 ماس/ مارچ 2007

UNHCR : کمسیون اروپاه مبلغ 4.75 ملیون یرو (6.3 ملیون دالر) جهت کمک و حمایه برنامه های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در پاکستان و افغانستان طی سال روان کمک نمود. در اوایل این هفته ِ ریس عمومی دفترکمک های بشری کمسیون اروپا در بروکسل دو موافقتنامه را به امضا رسانید. به اساس این موافقتنامه کمسیون اروپا متعهد گردیده است تا مبلغ 4.75 ملیون یرو برای یکی از بزرگترین عملیات های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در افغانستان قرار دهد.

از مبلغ متذکره 4.5 ملیون جهت کمک برای عودت کننده گان ِ بیجاه شده گان داخلی و خانم های در معرض خطر در افغانستان و متباقی (مبلغ 750000 یرو) جهت تسهیل پروسه عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان طی سال روان اختصاص داده شده است.

الرغم انکشافات در وضع سیاسی افغانستان ِ سطح نیازمندی ها هنوز هم به شکل نا محدود بالا بوده و نیاز به کمک های خیریه و بشری هنوز هم موجود است. آقای لویز مایکل مسول کمک های بشری و انکشافی کمسیون اروپا فرمود. کمسیون اروپا متعهد به کمک و معاونت افغانهای آسیب پذیر در افغانستان و کشور های همسایه میباشد.

کمسیون اروپا از سال 2002 تا کنون در حدود 63 ملیون یرو جهت تسریع فعالیت های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در منطقه کمک نموده است.

راف روزفیلدِ کارشناس دفتر کمک های بشری کمسیون اروپا در مسایل افغانستان فرمود است. ما متعهد به پیدا نمودن راه حل برای افغان های بیجاه شده در منطقه که برای مدت مدیدی در هجرت بسر میبرند میباشیم. بدین ملحوظ کمسیون اروپا در پروسه سر شماری و ثبت نام افغان ها در پاکستان فعالانه کمک نموده است و به همین اساس جهت رفع معضله مهاجرین افغان راه های حل دقیقی را جستجو مینماید.

ما از کمک های مالی بی پایان کمسیون اروپا سپاس گذاریم ِ ریس دفتر کمشینری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در پاکستان فرمود. در حالیکه رقم بازگشت افغان ها بعد از پنجسال کاهش یافته اما هنوز هم ضرور است تا زمینه عودت برای کسانیکه خواهش عودت داوطلبانه و بازگشت به زنده گی نورمال در کشور شان را دارند ِ مساعد گردد.

آقای سلواتور لمباردو ریس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در افغانستان افزودِ چالش های بی اندازه هنوز هم در مقابل ما در افغانستان وجود دارد. کمسیون اروپا ملیون ها افغان را در بازگشت داوطلبانهِ انسانی و با عزت کمک نموده است.

از آغاز برنامه کمکی اداره پناهنده گان در سال 2002 بیشتر از 3.7 ملیون افغان در بازگشت به خانه های اصلی شان کمک گردیده اند که از جمله 2.88 از کشور پاکستان و در حدود 838000 مهاجر افغان از جمهوری اسلامی ایران عودت نموده اند. تقریبآ 1.1 ملیون مهاجر افغان بدون دریافت کمک از کشور های همسایه عودت نموده اند. برعلاوه این اداره نیم ملیون بیجاه شده داخلی را در برگشت به خانه های اصلی شان کمک نموده است.

عودت کننده گان از جمهوری اسلامی پاکستان وایران عین بازگشت شان مقدار کمک های را جهت پوشش کرایه راه و اسکان مجدد شان نیز اصول مینمایند. طی سال روان هر فرد عودت کننده مبلغ 100 دالر امریکای را بعد از عودت در مراکز توزیع پول این اداره که در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند حصول مینمایند. بر علاوه این اداره از طریق پروژه های تهیه سرپناه ِ پروژه های کوچک عایداتی ِ ارزیابی وضعیت عودت کننده گان بعد از عودت و فراهم آوری حمایه حقوقی برای اشخاص آسیب پذیر(خانم های در معرض خطر) کمک مینماید.

يك پيام ، يك تفسير ؟

سخنگاه براى مشتركين

براى شركت در اين سخنگاه، شما بايد از پيش ثبت نام ميكرديد. خواهشمند است كلمه شناساييتان را كه دريافت كرده ايد در زير مشخص كنيد.اگر ثبت نشديد، بايد ثبت نام كنيد.

ارتباطنام نویسی آيا كلمه ورود را فراموش كرديد؟