پذيرش > آزادی بيان و مبارزه با سانسور اينترنتی > پنجاه و نه سایت اینترنتی افغانستان!

پنجاه و نه سایت اینترنتی افغانستان!

کابل پرس همچنان در صدر سایت های اینترنتی افغانستان/ مقایسه ی آماری ميان بازديدکنندگان سایت های اينترنتی، روزنامه ها، هفته نامه ها، راديوها و تلويزيون ها

دو شنبه 26 ژانويه 2009

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

راهنمایی:

الکسا: سایت الکسا برترین سایت های اینترنتی را بر اساس نوار ابزار خود و همچنين با استفاده از ابزارهای مختلفی که روی اينترنت موجود است، از ابتدا به پایین فهرست می کند. برای نمونه همين اکنون سایت یاهو در رديف اول، گوگل دوم، يوتيوب سوم و ويندوز ليو چهارم می باشد.

ترافيک استيميت: اين سایت آمار بازديدکنندگان يک سایت اينترنتی را در سی روز گذشته بصورت تقريبی مشخص می کند.

گوگل: اين سایت بر اساس ميزان جستجوی کاربران گوگل و نتايج بدست آمده و ارجاع آن به سایت های مختلف، سایت ها را تا رديف دهم دسته بندی می کند.

نکته: آمار زير مربوط به امروز می باشد و اين آمار در روزهای آينده، نسبت به بازديد ها از يک سایت کم و زياد می شود.

<td
valign="top" style="width: 127px; height: 6.35pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">



38,900



ش



نام سایت




Alexa




Traffic estimate




Google

1




کابل پرس



73,196



150,600



6

2



افغان سایت






110,808



110,500



5

3



راوا



141,589



91,700



6

4



افغان پيپر



168.655



76,400



5

5



زندگی



186,572



74,000



5

6



خاوران



189,787



73,000



5

7



افغان مانیا



203,303



69,100



5

8



بینوا



235,700



61,300



5

9



اصالت



262,708



 
56,100



4

10



افغانا



264,457



 
55,800



6

11



افغان وب



282,368



52,800



4

12



مشعل



309,845



48,700



4

13



تول افغان



326,716



46,500



5

14



آریایی



333,882



45,600



5

15



روزنامه راه نجات



 341,795



44,600



5

16



افغان پن



396,598



 
6

17



هفته نامه مشارکت ملی



427,853



36,100



4

18



وطندار



443,520



34,800



4

19



رادیو سلام وطندار



443,949



 
34,800



4

20



روزنامه پیمان



514,165



 
29,800



4

21



یاداشت هایی از کابل



522,988



29,200



5

22



هفته نامه پیام مجاهد



534,610



28,500



6

23



تلویزیون طلوع



542,135



28,000



6

24



رادیو صبح بخیر افغانستان



549,817



27,600



5

25



روزنه



755,550



17,700



4

26



فراتر از مرزها



 562,835



26,800



4

27



پندار



 578,283



25,900



4

28



روزنامه هشت صبح



588,742



 
25,400



5

29



آرمان



 593,992



25,100



4

30



پیمان ملی



617,775



23,800



5

31



خبرگزاری پژواک



626,589



23,400



6

32



خبرگزاری دولتی باختر



670,229



21,300



5

33



آزمون ملی



674,796



21,100



4

34



فردا



686,074



20,600



5

35



سرنوشت



695,923



20,200



4

36



گفتمان



719,788



19,200



5

37



تلویزیون آریانا



742,090



18,300



6

38



افغان جرمن



828,509



15,000



6

39



آسمایی



846,486



 
14,400



5

40



نما



 944,680



11,200



5

41



افغان پرس



946,960



 
11,100



4

42



کابل ناته



1,009,992



9,200



5

43



کوفی



1,032,149



8,600



4

44



آتش



1,087,537



 
7,000



6

45



روزنامه آرمان ملی



 1,266,581



 -



4

46



روزنامه چراغ



1,483,614



 -



4

47



تاند



1,503,247



 -



3

48



روزنامه افغانستان



1,853,620



 -



49



خراسان زمین



2,121,018

 



3

50



سمنگان



2,353,923

 



3

51



هفته نامه کابل



2,750,176



 -



5

52



گروه کلید (راديو و هفته نامه)



3,792,917



 -



4

53



دیدگاه



 4,169,620



 -



3

54



خبرگزاری هندوکش



4,449,606



 -



5

55



عصر جدید



4,550,705



 -



5

56



تلویزیون لمر



6,595,422

 



5

57



تلویزیون شمشاد



18,213,922

 



4

58



شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر



19,418,865



 -



4

59



سلام فرهنگی تولنه



-



 -



3

 

يك پيام ، يك تفسير ؟

سخنگاه براى مشتركين

براى شركت در اين سخنگاه، شما بايد از پيش ثبت نام ميكرديد. خواهشمند است كلمه شناساييتان را كه دريافت كرده ايد در زير مشخص كنيد.اگر ثبت نشديد، بايد ثبت نام كنيد.

ارتباطثبت نام آيا كلمه ورود را فراموش كرديد؟