IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 10641

راوا و تضادهايش!

5 فبروری 2008, 10:53, توسط بهمن اندرابی

جناب میر هزار . مینویسی : کاسۀ زیر نیم کاسه است . سواد شما از همین جمله معلوم است . کاسه نمیتواند زیر نیم کاسه جا بگیرد . میشد بنویسی : نیم کاسۀ زیر کاسه است . بگذریم که بیشتر ادبیات شما بازاری و غیر نوشتاری است ، چسپیدن شما در پاچۀ راوا نیز غیر ضروری ، بی مورد و عمل بی افتخار است .این مینماید که باطری شما از جای دیگری چارج میشود . تشویق های نابجا ترا مست کرده است . بایست از تو پرسید که تو کجای پیاز که از یک سازمان توده یی حساب پس میگیری که به اندازۀ عمر تو سابقۀ مبارزه دارد . سازمان زنان و دخترانیکه سالیان دراز در اردوگاه های پاکستان مرهمی بر زخم زنان و دختران آوارۀ ما بوده اند و در گرمای سوزان زیر چکمۀ نظامیان پاکستانی صدای بلند ملت شان بگوش جهانیان رسانیده اند . بگذار این حرف ها را کسی بگوید که نیم افتخار این شیر زنان را داشته باشد . نه شما که هم از توبره میخوری و هم از آبخور . مردم آنانی را که از کشور هندوستان پول میگیرند نیز میشناسند . هر کسی برای مقصد خود دلبری کند . جوش نزن ،زود مست نشو که خیز و جست ها افتیدن هم دارد . کشورت در اشغال ناتو است و همه دستگاه دولت و شورا ها پُر از جنایت کار و جاسوس و مافیا . و تو چسپیده در پاچه یک سازمان مردمی که در دل همه زنان مهاجر کشور ما جا دارد و همه میدانند که یگانه سازمانیکه از حقوق حقۀ زنان افغانستان به دفاع برخاسته اند همین خواهران و زنان راوا هستند و بس . حال که در ساحل سلامت نشسته یی از جنایات سران قوم خودت بگو تا من باقی مانده اش را بگویم . شبپره گر وصل آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد /

جستجو در کابل پرس