IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 37487

دشمنی افغانها با جنایتکاران و وطنفروشان پنجشیری مسعودوف تا زمان محاکمه شان پایان نخواهد داشت

18 می 2010, 12:12, توسط Babur

از جنایتکار ملی مسعودوف یکعده از روی جهالت سرسختانه دفاع میکند. یکعده بر اساس تعلقات قومی، لسانی و سمتی و پنجابی بویناک زیر چندین نام از گوربز تا آدم خان و مزاری برای ایجاد نفاق و افترق.
افغانهای که به وحدت ملی و برابری ایمان دارند و افغانستان را دوست دارند جنایتکاران را نه بر اساس قوم و زبان و مذهب شان بلکه مطابق جنایات غیر انسانی شان محکوم میکنند ، این اگر کارملوف کشمیری، جنایتکار حکمتیار ، شیطان الدین ربانی و یا مسعودوف مفعول باشد.

در این مضمون ما در مورد نوکری و جاسوسی ملا مسعودوف به پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان و روسها ، درمورد ویرانی کابل ، تجاوز جنسی و از بین بردن اردو و پولیس افغانستان بوسیله او دزدان و جنایتکاران سفاک او حرف نمیزنیم . اینجا ما بر استناد بر حرفهای خانم او صحبت میکنیم که زندگی شخصی مسعودوف را نقل کرده است.

بر اساس سخنان پریگل خانم جنایتکار ملی ملا مسعودوف نکات ذیل از همه مهمتر اند:

- مسعودوف برخلاف عنعنات مردم ما اعم از تاجیک، پشتون، ازبک ... مادر و پدر خانمش را احضار میدارد و به آنها میگوید که دخترشانرا برایش بدهد.

درحالیکه مطابق عنعنات مردم کشور ما والدین و نزدیکان فامیل مرد برای خواستگاری میروند.

- مسعودوف به زور با دختر 17 ساله که طفل شمرده میشود بدون رضایت پدر دختر ازدواج میکند که این مسله از سخنان پریگل کاملا واضح است، زیرا پدر دختر به مسعووف مفعول میگوید که دخترش خیلی کوچک است و او باید زن همسن و سال برایش پیدا کند.

- مسعودوف به برادران و خواهرزاده اش هم اعتبار نداشته است. زیرا خانمش میگوید که به او گفته بود که هیچکس به شمول برادران و خواهر زاده اش نباید روی او را بینند.

- مسعودوف این مفعول خفاش که مداحانش او را شخص دموکرات و طرفدار حقوق زنان قلمداد میکنند از روی این کتاب معلوم میشود که برعکس ادعای مداحانش، همان برخوردی را در مقابل زنان داشته که طالبان دارند.

پریگل معصوم که به زور به عقد یک ملای مفعول درآورده شده بود در جای میگوید که تمام بدنش میلرزید و خود را به مادرش چسپانده بود.
این به خاطری است که او در مقایسه با مسعودوف طفل بیش نبود.

باز هم توجه کنید که حرفهای بالا از من نیست بلکه از خانم ملا جاهل مسعودوف است و اگر مداحان داخلی و پنجابی بویناک و کثیف زیر نامهای خان، آدم خان، گوربزخان و مزاری کدام حرف منطقی در دفاع از مسعودوف دارند لطفا ً بدون توهین و دشنام ارائه کنند والی باید بپذیرند که قهرمان شان نه تنها که مفعول ، خائین و جنایتکار بود بلکه یک طفل را به زور به عقد خویش آورده و در مقابل زنان برخودر منحرفانه و غیر انسانی داشت.

وسلام

جستجو در کابل پرس