IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 58847

به آتش کشیده شدن صد ها جلد قرآن توسط کوچی ها در منطقه ی کجاب بهسود

8 جون 2012, 00:01, توسط ﺍﺭﻳﺎﻣﻬﺮ

ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺟﻴﮑﯽ و ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ. ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﮎ ﺍﺭﻳﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺳﯽ.ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻧﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺰﺍﺭ و ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻼﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴم ﻫﻢ ﻭﻃﻨﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ و ﺧﻮﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﺎﮎ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻭﺿﻌﺶ ﺩﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﯽ ﻋﺮﺏ ﭘﺮﺳﺖ ﻭﺣﺸﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ و ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﻮﻳﻢ و ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ و ﺭﻭﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯﺍﺩ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻴﻢ /ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺮﺩﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﻢ و ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ(ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ) ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻴﻢ ﺑﺪﺭﻭﺩ

جستجو در کابل پرس