IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 58850

به آتش کشیده شدن صد ها جلد قرآن توسط کوچی ها در منطقه ی کجاب بهسود

8 جون 2012, 01:10, توسط نیک اندیش

با درودخدمت دوستان باید گفت که ، هدف کوچیها در اصل اشغال مناطق بومی وتبدیل کردن این مناطق به علفچراست ؛ اگراین کار با سوختاندن قرآن ویا گرفتن جان هزاران انسان هم تمام شود، انجام خواهند داد واین دوستان سطحی نگر با اظهارات توهین زا وطرفداری از حاکمان ستمگر قبیله وی میخواهند که آب را خیت کنند تا مردم وآنهای که در آتش سوزنده اهریمنان قبیله وکوچیان بی فرهنگ میسوزند، بیشتر بسوزند واین بی هویتان که خود را گاهی کنشکا ویا قزلباش جا میزنند ، درحقیقت همان زبونان خلقی ویا فرزندان وفا دار دربار قبیله ای بیش نیستند. از کرزی که بوی گند فسادش دنیا راهم گندانده است دفاع کردن ، به نظر من جای تآسف به نام کنشکا است واین کرزی که نه دانش دارد ونه سنخ زدن را میداند ونه از اخلاق انسانی بر خوردار است وکارش در طی دهسال چپاول دارای ملی وکمکهای دنیا بوده است وگندش را همه دیده اند که بین برادرانش مانند پسران احمد خان ابدالی سر بریدن آغاز شده ودر آینده شاید کور کردن هم رواج خانواده کرزی شود! این آدم یکی از جیره خواران قبیله است وخود را بنامهای مستعار جازده وبیشرمانه اعمال جنایتبار کوچیان درنده خوی را به شکل از اشکال میخواهد کتمان کند؛ ولی مردم درد دیده ای بهسود ودر مجموع مردمان ستمکشیده این سرزمین همه چیز را میدانند ودر برابر کارهای نا روای کرزی فاشیست ومزدوران بی هویت وکوچیهای پاکستانی واهرمن زادگان بی هویت می ایستند ومبارزه میکنند ودراین راه مقدس پیروز خواهند شد واز حریم بومی خویش دفاع خواهند کرد وزمان ستمگری گذشته است واگر امروز تاجیک ، هزاره وازبیک از کرزی دفاع نکنند ونا چار از حاکمیت این دولت که بخون همین مردم ایجاد شده است ، دست دفاع را بکشند ، همه میدانند که کرزی دو روزهم نمیتواند در چوکی بماند! بهر صورت ما هجوم خوناشام وظالمانه ای کوچیهای پاکستانی وطالبی وبی هویت واهریمن زاده را بر مردم بومی بهسود محکوم مینماییم واز همه شهروندان با وجدان می طلبیم که دراین راه مردم بهسود را تنها نگذارند وبا قلم وقدم ازاین مردم با عزت دفاع نمایند. زنده باد عدالت اجتماعی وبرابری ملی در سرزمین خورشید.

جستجو در کابل پرس