IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 86323

به آتش کشیده شدن صد ها جلد قرآن توسط کوچی ها در منطقه ی کجاب بهسود

1 فبروری 2015, 09:38

هزاره ها از افغانستان نیستند اینها نسل چنګیز هستند شما باید با این اخلاق عمل وکردار تان باید کشته شوید ۰ شما هزاره ها به ایران مهاجر شدید چه وضعیت بد نبود که اخوندها ی ایران با شما بربرها نکرد ۰ چند وقت بیشتر دو ویدو را در ایران دیدم که در یک ویدو یک معلم ایرانی با لای اطفال معصوم هزاره ها ګو (مواد غایطه ) را میخورند ودر یک ویدو دیګر اخوند های ایرانی دو جوان هزاره را لوچ ساختند و به انان مګویند که بالای یکدیګر تجاوز جنسی کنید و الت تناسلی یکدیګر را در دهن بیګرید که این ویدوها را اکثریت دیدند وبعض هم شما بربرها از اخوندهای ایران دفاع میکنید وکابل پرس هم هر روز مقاله های را به امر اخوند ها نشر میکند که پشتون وکوچی و افغانها را توحین وتحقیر میکند درحالیکه این چیزها هیچ جا نمیګیرد وپشتونها را دیګر هم عقده مند علیه خودمیسازید ویک تعداد احمقها کهدرخارج زندهګی میکند چه چیز هارا به عنوان پشتون وافغان نمی نویسید در حالیکه همه ساکنین این سر زمین افغان هستند ۰ دوستان ګرامی این همه بدبختی ها میګزارد امریکای ها هم یک دوسال بعد خواهد رفتند همین هزاره وپشتونها درین سر زمین میماند ایا بعض شماها هزاره ها با پشتونها چه خواهد کرد پشتونها بعض هم شمارا قلقم خواهد کرد ۰نمی دانم که چه خواهد شد ۰ رژیم اخوندی ایران یک رژیم مزدور امریکا اسرایل وانګیس است وبه نفع انها کار میکند هم چنان رژیم سوریه حزب الله و حماس به نغع اسرایل امریکا وانګیس درین منطقه کار میکنند البته رهبران انها به نفع انها کار میکنند و عوام بیچاه خبرندارند تنها اسلام را سرخط قرار داده اند ۰ که درراس این منافقت ها چند اخوند ایران قرار دارد که در اسرایل امریکا و انګیس تربیه شده هستند بعضی جنګهای حزب الله با اسرایل نمایشی است وجنګهای حماس هم چنان نمایشی است بخاطریکه هر سال اسرایل به بهانه جنګ ده کیلومتر اراضی غزه را تصرف میکند شاید پنجاه سال بعد غزه بدست اسرایل کاملا تصرف خواهد شد که این همه خدمت بزرګ اخوندهای ایران به نفع اسرایل وامریکا وانګیس کردند ومیکند۰ ودرافغانستان هزاره ها به امر اخوندها کار میکند درافغاتستان این ارمان را به ګورخواهد برد ۰

جستجو در کابل پرس