IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 59223

عالیه راوی اکبر نیز خود را مسخره ساخت

14 جون 2012, 19:53, توسط کنیشکا قزلباش

بادرود به خردمندان و لعنت بر یاوه سرایان بددهن و بی تربیه خانوادگی !
جناب پرویز بهمن تاجائی تو نقل القول از زبان این بانوی هموطن ما نمودی من هیچ مشکلی ترجمه نوشته شان ندیدم هر افغان که شیر پاک انسانیت را خورده باشد به تمام ارگان های افغانستان افتخار می کنند. ولی شما که پشتون را را خیر حتا ارتش ملی افغانستان را هم تو حین میکنید . شما دیگر متعلق به اشرار می شوید . که هر کسی که چیزی میخواهد شما آنرا به قبیله ربط می دهید ولی شما ها کور خود بینای مردم هستید .
من بد کنم وتوبد مکافات دهی
پس فرق میان من و تو چیست بگو ؟
کاش تو تعصب به پشتونها نمی داشتید که من ترا بهتر می دیدم .
هر کسی که قبیلوی و قومی باشند از هر قوم و متعصبانه بنویسند من می گویم سگ زرد برادر شغال .با زهم
تو اصلا چه کاره هستی که مانند جاسوس پشت پشت هر افغان در سایت ها می میروی و کار جاسوسی و خبر چینی را انجام می دهی بدان که کار زشتی میکنی .
نزدیک به 4 دهه است که تمام ارزشس های کشور ما توسط اشرار خونریز و دزد و طالبان بی وجدان تاراج شده که همه حلقه نوکری به گوش دارند.
تو چه پارسی زبانی هستی که جزئی ترین مسایل فرهنگی را رعایت نمی کنید توقع توحین کردن را به خودت نمی خواهی چطور خودت به این خان توحین می کنی.
شما کسانی هستید که از پول های مفت اروپا خورده میروید و هر چه در دهان تا آمد بر خانم ها روا میدارید . من میدانم که دولت افغانستان کجای شما را سوختانده که این همه درد دارد.
وقتی کامنت های شمایان را آدم میخواند درست اشرار و طالبان را بیاد آدم می آورید .که از خرد و تربیه و آخلاق و انسانیت هیچ خبری نیست . فقط من چه کردم و تو چه کردی .
بس کن به هر خانم افغان توحین نکن و دیگرش باز به خانم شکریه بارکزی میتازد.
ظاهر وباطن همین های خانمهای افغانستان هستند و فکر نکنم که در خانه های شما به زنان تان حق بدهید که حتا بیرون روند .
شما را چه به تحصیل کسی و شما را چه به شرایط زندگی کسی .
کمی از خود برون آئید و بر کسی برچسپ نزنید .
افغانستان و مردمش در داخل رشد کرده اند ولی متاسفانه شما در اروپا همان طالبانی هستید که میتواند از سهولت اروپا استفاده کند ولی مسئولیت نمی پذیرید.
آدمیت به حسن و اخلاق است
حیف این شیوه در جهان تاق است
کافر نیک خو و پاک شرست
بهتر از مومن بداخلاق است .

جستجو در کابل پرس