IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 59500

مردم هزاره جعلیات و توهین های آکادمی فاشیستی افغانستان و حامیان حکومتی آنان را بی پاسخ نخواهند گذاشت

18 جون 2012, 14:43, توسط متعلم صنف هشتم مکتب خصوصی از ولایت پروان

قابل توجه احمد نوید:
اوغان جعل کار تروریست نام از درس خواندن گرفت که من محصل هستم درس میخوانم از کدام غژدی ویا چوپانی خطا خورده آمده فعلاً مصروف اموختن علم وتحصل است .
نوید جان تو واقعیت در جستجوی کسب علم هستی یا از دروغ پرو پاگند نبشته کردی اوغان ها همه مصرف دروس های انتحاری هستند انفجاری ویک تعداد شان مصروف چوپانی هستند ویک تعداد مصروف غلامی ، یک تعداد دیگر هم مصروف جاسوسی برای کشور های عربی وپاکستان هستند یک تعداد مصروف جهاد هستند نوید جان راست بوگو تو چو طور از جمع هم قطارهای اوغانی ات خطاخورده اهلی شده ئی شغل وفرهنگ دیگر برادراند واز بابه کلان های تان که می راس مانده برای تان بنده بطور مثال یک چند تا نمونه برایت مشت نمونه خروار مثال مدهم از قبیل انتحار انفجار ، دوز دی ، مواد فروشی ، جاسوسی ، غلامی ، چو پانی ، شتر چرانی ، غژدی نشینی ، وطن فروشی ، مزدوری برای بیگانگان ، سوختاندن کتاب وآتش زدن مکاتب مدارس ، مسجد ، آتش زدن قرآن کریم که در این اواخر افزایش یافته است نمونه شان در بهسود ولایت میدان وردک این همه افتخارات تان را الی داده در جستجوی مردم خوب هستی که خوب را خوب بگوید وبد را بد بگوید بنده این واقعیت های جامعه را در نظر گرفته برای احمد نوید تشریح کردم .
در این واقعیت های جامعه خودت چه نظر داری من حیث یک اوغان اهلی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

جستجو در کابل پرس