IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 61023

تشدید حملات منظم و خونین برادران کرزی در مناطق غیر پشتون نشین

14 جولای 2012, 20:13, توسط داکتر حبیب قویاش تالقانی

14 юли г. 18:16
‫سلام جناب اوزبیک اوغلی إ یاد این ابر مرد تورک وطن جاودان باد وجایش در جنت
فردوس إ واما؛همه این رویداد های دردناک را در پرتو دانش وبنیش تاریخ وفرهنگ
رویکرد نمود وچالش وسازش های که ،منجر به وقوع همچو حوادث میشود را در نخست
کشف ودر بعد تدابیر لازم اتخاذ نمود.هرچند معلوم میشود که رویکرد وبازپرسی
واقیعه صورت نگرفته وما ،صرفآ به دعا گویی پسنده مینمایم وبس .تورکان کشور در
شرایط بس هولناک قرار دارد وپیآمد اش از این نیز خطرناک تر خواهد شد.ملیت های
تورک کشور فاقد رهبریت سیاسی میباشند وسردرگم وعاری از هرگونه برنامه
واستراتیژی است وملیت های تورک کشور در درون تنور داغ افراد وعناصر پست سیاسی
میسوزند وکسانیکه ادعای رهبریت سیاسی مینماید ،اولآجاسوس دستگاه فاشیزم قبیلوی
اند ویا هم حرف های شان منحصر به مال اندوزی وچپاول ماحول وبه چشم خلق تورک
خاک زدن است.شما -ممکن مصاحبه از قماش منحط ومذخرف عالم ساعی را در قبال
موضوعگیری دوستم از شرایط را شنیده باشید.چه دردناک است إمن بار بار بنابه
مسولیت پاره مسایل درونی رابه نقد کشیده و طور تلویحی از وقوع همچو حوادث جان
گداز را پیش بین بودم وآنان که تحت نام تورک وسیاست به نیرنگ وچالش ها روی
آوردند ،افشا نموده ومبارزه علیه چالش گران بی وقار وعناصر فاقد وجدان تاریخ
وفرهنگ مستلزم دانسته وضرورت تاریخ میپندارم.

جستجو در کابل پرس