IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 61034

تشدید حملات منظم و خونین برادران کرزی در مناطق غیر پشتون نشین

15 جولای 2012, 02:15, توسط مازیار آگاه

درود بر روح وروان احمد خان سمنگانی وهمه آنهای که دراین حادثه جان باخته اند ! دوستان گرامی ، شاید سادگی وخوشباوری مردمان غیر پشتون سبب شود که یکی پشت دیگر توسط تیم حاکم وفاشیستهای وحشی بر چیده شوند وزمینه را برای دوران دادن یکه تازانه طالبان تروریست وگلبدین راکتیار آماده سازند. اگر عبدالرحمان خونخوار دست به قتل دسته جمعی وآفتابی شهروندان بیچاره این سرزمین زد، اگر نادر خان دسته دسته نخبگان این سرزمین را بر دار کشید ، اگر داود خان ظالمانه انسانها را درتنور سوختاند ، اگر ترکی وامین نخبگان ودانشمندان این سرزمین را زنده بگور کردند ، امروز از تبار آنها شخصی بنام کرزی وبرادران طالبانش ، شخصیتهای غیر پشتون را با ترور وسازمان دادن شیوه های انتحاری به گونه های مختلف از بین می برند ودر این راه هر روز مصمیمتر هستند!
اگر بی تفاوتی در بین اقوام غیر طالبانی ادامه یابد واتحاد اتفاق درست صورت نگیرد، آنهای که زنده هستند وبالایشان مردم حساب مینمایند، بدانند که در قطار نابودی ومحو فزیکی قرار خواهند داشت؛ بیداری سیاسی درکار است ! خوشباوری بس است !

جستجو در کابل پرس