IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 62499

خانم وزیر مالیه با پاسپورت های مختلف ، نام های مختلف و امضا های مختلف!

10 آگوست 2012, 12:10, توسط صورتگر

بنده، عالم، نویسنده و ادیب حرفوی نیستم و صرف اینجا را که هم یک میدان مبارزه میپندارم با قلم نظر م را مینگارم.
این هم قطرۀ ازدریای (خدمات) (محترم) زاخیوال خان صاحب است که به سردمداری غلام حلقه به گوش غربیها (آقای کرزی رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان) صورت گرفته (چشم بخیل کور) البته، طوریکه شاهد هستیم در این دستگاه (خوشبختانه) از این نوع (خدمتگذاران واقعی) کم نیستند این یک هم یک نمونۀ کوچک از عالم (محبت های) چوکی نشینان فعلی است و جای هیچگونه تعجب هم نیست. کسی که اقلاً دارای همچو صفاتی نباشد، در این دستگاه جایی ندارد. مثلاً اگر این زاخیوال جان قند امروز خُلقشان تنگ شود و خدا نکرده فکر استعفا(به امر باداران) به کلۀ شان عبور کند، یقیناً فردا معاون اول کرزی صاحب خواهند شد و از کجا معلوم که آنوقت چه کار ها خواهند کرد و چه (خدماتی) به مردم وطن انجام خواهند داد. بدین منظور این (محترم) بهتر است فعلاً در این پست باشند .
من در بارۀ داشتن سواد کافی اینها شک میکنم، ولی یقین اینرا دارم که درس و مکتب غلامی بیگانه ها و چگونگی (خدمت) به ملت را دقیق آموخته و خوب بلدند. اگر امروز از این زاخیوالها ترتیب کردار شان پرسیده شود با چنان (شد و مد) ا خودرا حق به جانب و ما را مقصر جلوه بدهد که یا اللهّ و یا رسول. هنوز(نُه طول انگور از ایشان سر ما گشته و ملت هم قرضدار شان است)
سیاست استعماری
فرق بین طالبان و حکومت داران فعلی (چون بحث طولانی میشود، از صحبت تاریخ حاکمیت در وطن و از جمله حکومات قبلی فعلاً صرف نظر میکنم) فقط به زبان، کردار و باطن است. اینرا قبول دارم که هر دو و هر کدام به نوعی آلۀ دست استعمار گران و مؤظف به ذلت هر چه بیشتر و تاراج ملت هستند، اما صفت دیکته شدۀ طالبان این بود که واضح، صریح و آزاد میگفتند و عمل میکردند. مثلاً مستقیماً خط وهابیت را به عوض مذاهبی که قرن ها معتقدین داشت اجباراً تحمیل میکردند. موضوع ضدیت با هزاره ها ومذهب تشیع و قتل عام آنان در این مورد تفصیل خاص خودرا دارد، اما آنها مستقیماً میگفتند که ما دشمن شما هستیم و از آنها که دشمن ما بودند، عملی غیر از آن که مرتکب شدند انتظار هم نمیرفت.
ولی این طالبان آراسته که مطابق پلانهای از قبل طرح شده به عوض طالبهای قبلی جا بجا شدند، درسهای فراگرفتگی شان فرق میکند، اینها زبان، ظاهر و کردار مخصوص خودرا دارند. اینها خوب آموختانده شده اند که به چه ترتیب میتوان مردم را فریفت؟ و چون پشتیبان اول و ثانی دارنند از هیچگونه جنایتی هم دریغ نمیکنند، میدانند که اگرمثلاً تحت مسؤلیت ولایت هلمند مردم از (ایشان) به داد و فغانهای بیحد دست زدند، یک پست معزز تر و بالا تر در انتظار (ایشان) است، پس از هیچ چیز نباید باک داشت.
این جانشینان (محترم) طالبان با ظاهر(آراسته و به گفتۀ خودشان دیموکراتیک) زبان و گفتار عوام فریب و باطن نا آراسته آمده اند که مردم مظلوم وطن را به گونۀ دیگری فریب داده، تاراج کرده، آواره، بی خانمان ساخته و مورد تجاوز بیگانگان قرار دهند. و خود شان با فامیلها، و دوستان خویش در خارج و داخل از خون ملت هردم شهید وطن به عیش و عشرت گذرانده و بالاخره وقتی عرصه را تنگ دیدند فرار را بر قرار ترجیح داده و از دور به ریش ملت بخندند و افتخار هم کنند که عجب ملت احمق را گیر آورده بودند.
وطن ما از دیر زمان بدینسو هم به تختۀ شطرنج شباحت داشته که بازیگران وبه اصطلاح سیل بینان و دانه هایش را شما خیلی خوب میتوانید تجسم کنید و هم به یک جسم بیمار.
اگر وجود سالم باشد، محال است که میکروب و یا ویروسی به آن نفوذ کند، اما اگر تن ضعیف باشد مسلماً که مکروب و ویروسهای امریکایی، غربی و همسایوی به آن نفوذ میکند که کرده.
صورتگر

جستجو در کابل پرس