IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 62609

خانم وزیر مالیه با پاسپورت های مختلف ، نام های مختلف و امضا های مختلف!

11 آگوست 2012, 20:00, توسط و حیید الله کند هاری

میگویم نوش جان زاغ خیل وال، این پول های وافر، این گریه کردن ها پیش کافر، این زن مقبول که آرزوی های دلش را حاصل نموده. اگر من رئیس تشریفات وزارت خارجه باشم به آرو جان در هر هفته یک جلد پا سپورت میدهم که قرار چکر بزند و پول های وزیر ساحب را با جوانان، امریکایی، افریقایی، اروپایی، روسی، عربی در دوبیی( در کلپ سایکلون)، سویس، پتایای تایلند، در زمستان درگوای هندو ودر تا بستان در سویدن وناروی و کوهای سویس مصرف نمایند و دل یگان وزیر بلند رتبه و مشاورین خارجی را هم بدست آرد که زاخیل والصاحب از ین چوکی طلا سازی شور نخورد. یگان قوماندان هم از برکت آرزو جان وزیر صاحب را از جنجال خلاص ، قاضی صاحب خو هیچ پرسان نکو...

جستجو در کابل پرس