IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67042

خانم وزیر مالیه با پاسپورت های مختلف ، نام های مختلف و امضا های مختلف!

31 اكتبر 2012, 10:20, توسط jalal

بشما بهتر معلوم است که یک شخص درافغانستان چه قسم چوکی بلند را میگیر د یاتوسط پول ویا بزور زن که اقای زاخیلوال نیز ازقماش دوم بوده وچوکی را توسط زور زن خود گرفته وتوسط زن خود هر کاری غیرقانونی را انجام میدهد گفته اند
جوی زمردی کم کن سالها فارغ بال باش - واقای زاخیل که خودش پسر استاد قمرگل هنرمند است ازهمین هنر استفاده کرده درکارهای خارج ازوزارت ازخانم خود استفاده میکند ودرداخل وزارت از دختر خود استفاده میکند او مجاهد سر به کف بوده این یکی ازقهزمانیهای مجاهدین سزبه کف است افتخار به مجاهدین ناموس فروش .

جستجو در کابل پرس