IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 63329

ام البلاد یا شهر مولا علی مورد هدف تیر ایران قرار گرفت

25 آگوست 2012, 06:22, توسط هارون خراسانی

سلام به همه
1. اگر استاد اعطا محمد نور این کار را کرده باشد، عزت وآبروی همه را به آب داد و خودرا به خجالتی
2. قسمیکه دیده میشود ، همه افغانستانی ها همدیگر خودرا توهین ، تحقیر وبی آبرو میسازند. در حقیقت تشت بد نامی خودرا از بام پائئین می اندازید.
3. هیچ کش نمیتواند که یک قوم را درین عصر وزمان از کشور بیرون نماید وهر یک باشنده این سرزمین است
4. اگر وزارت اطلاعات و کلتور این نام را کرده باشد، درست نیست و در کابل هم ملیون ها دالر را در نام گذاری جاده مصرف کرد اما بیفایده بود.
5. فاروق وردک هم نام مکاتب را به خویش قومش تبدیل کرد، اما چه شد؟>
6. درست است که در گذشته ها میدیا ورسانها و جود نداشت، در کشور صرف یک رادیو بود و دولت فاشستی وقت هر چه دلش خواست نام هارا در مناطق تاجک، ازبک، هزاره را به پشتو تبدیل کرد، زبان پشتو را جبرا بالای مردم و مامورین تحمیل نمود.
7. محمد گل موومند در بلخ مناطق زیادی را بنام، غندان( چهل زینه، چهاربولک، تورغندی، شین دند، پل پشتون در هرات، پشتون زرغون، پشتو کوت، تغیر نام قطغن، حکومت به ولسوالی، شورای ملی به ولسی جگه،.... تمام کار هار راکردهاند حتی یک کوه را در سمنگان بنام جنگل وزیر نام نهادند و در مزار شریف مسجدرا نام محمد گل مومند نام گذاری کردند. این ها یک حرکت فاشستی است. اگر والی صاحب بلخ میخواهد که محبوبیت خودرا حفظ نماید باید این نام های جبری را به ملاحظه تاریخ دوباره بنام اولی اش مسمس سازد.
8. یک فاشست که مقبره حضرت علی رض ، به زردشت خطاب نموده ، لطفا به تاریخ مراجعه نماید و دشمنی های عرب را بداند که مرده های دشمن را از قبر برون میکردند و مرقد بی بی فاظمه دخت پیغمبر اسلام هم تا اکنون معلوم نیست.... لطفا معلومات حاصل نماید و اعتقادات مردم را خطشه دار نسازد و این نوع حرف ها از وهابی اسرائیل پرست و یک شیوه صیحو نستی است واسلام

جستجو در کابل پرس