IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 63440

ضرورت بازنگری قانون اساسی

27 آگوست 2012, 08:51, توسط هارون خراسانی

قانون اساسی نه بلکه قانو فاشستی است که توسط یک عده اشخاص خود فروخته شده چون شهرانی کله خام وفارون وردک قوم گرا و دیگر نصوار پک ها در یک زمان بسیار کوتاه از قانون های دیگر کشور ها تر جمعه ویا از قانون های استبدای نادر - داود و پدرکلان هایشان چون عبدالرحمن خان گرفته شده و جبرآ بالای مردم این سرزمین قبولانند. مواد این قانون مانند قوانین ارسطو و شمار دندان های خر است که هر قدر فکر کنید حتی کسانیکه تر جمعه نموده به معنی و مفهوم آن فهمیده نمیتوانند. هرروزه در پار المان کشور روی تفسیر کلمات / موادات آن که خود منازعه افرین است جنگ و بحث هایی است.
بهتر است که این قانون تغیر یابد و نظر به ضروریات مردم باید نوشته شود. نام تمام اقوام باشنده این سرزمین را ازبین برده و همه را در پروسه اوغان سازی / افغان مینامند. نه نام کشور مورد قبول ما ست و نه نام افغان، باید ما بدانیم که ما که هستیم؟ اجداد مان کیست؟ تاریخ مان چیست؟ از کجا هستیم. این قونون مشابه به قانون کمونست های فاشستی روس و استالینی است که در شرق میانه نام و نشان تمام ملیت هارا حزف و نام وزبان روسی را معرفی کرد. مگر دیدیم که بعد از گذشت هفتاد سال دوباره نام ونشان آن ممالک هویدا و رو سیاهی به کمونستان فاشست ماند. روزی میرسد که این قبیله گراها نیز به اشتباه خود پی ببرند. دنیا در کجا رسیده است و ما هنوز در جنگ زبان و قبیله پرستی به گریبان هم افتاده ایم. این یک شرم است باید در فکر آبادی وطن باشیم و این آقایان که اولیای امور اند، بهتر است که از پیشوایان خود چون ظاهر شاه و دواد سردار هندی منش پیروی کنند که با وجود قوم گرایی شان، نمیخواستند اذهان مردم را به قوم گرایی و منطقه پرستی تخریش نمایند.

جستجو در کابل پرس