IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 63852

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

4 سپتامبر 2012, 12:41, توسط نا شناس

هموطنان گرامی سلام بر شما
من به حیث کارمند وزارت خارجه کشور,اولا از هموطنان شریف حوزه ونکور کا نادا که دستخوش رنج وعذاب از دست قنسل ما گردیده اند عذرخواهی مینمایم.نیات ما از گشایش این قنسل گری,انجام خد مت ورستگاری شهروندان عزیز ما بود.اینکه اینکار به مسیردیگری کشانیده میشود وبا لای حلقوم شهروندان مهاجر افغان مان در تحت خواست های آزمندانه گام گذاشته میشود,جدآ متئا سف هستیم.جناب وزیر صاحب از رویدادهای اخیر,آگاه گردیده است وعنقریب,تر تیباتی اتخاذ خواهد شد ,تا به قناعت دوستان ما پرداخته شده وسهولت های لازم ایجاد خواهدشد. در رو شنی اطلاعات حاصله قبلآ اسمای افرادی چون محترم غیاث توخی قبلآ در لست های تبدیلی این وزارت خانه گنجا نیده شده است وتدابیر کادری روی دست است ,که درروز های نزدیک در منصه اجرا قرار داده شده ودر روشنی این تغیرات ما خبری خوشی برای همو طنان عزیز ونکور خواهیم داشت.
با احترام کارمند وزارت خارجه

جستجو در کابل پرس