IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64464

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

12 سپتامبر 2012, 11:48, توسط ن- نریمان

کدام فساد؟
من کامنت های با لا را یکجا با دو مقالۀ که در لینک های فوق تحریر یافته است ,همه اش را بدقت مطالعه نموده واز آنجا یکه خود کارمند سابق وزارت خارجه میباشم وبا کرکترستیک غیاث خان توخی وسرگذشت وی در وزارت خارجه آشنائی دارم,همه را شفاف حقیقی وواقعبینانه یافتم ,با آنکه برخی از کارمندان محترم وزارت خارجه نیز درین بحث ها شریک گردیدند,اما یک حلقۀ گمشده از بحث ها ونظر ها کنارکشیده شده است وآن عبارت از(فساد اخلاقی) غیاث توخی میباشد,که با توجه با رسوم وعنعنات عالی کشور,واحترام حریم خانواده وسطح غرورملت مان ,نسبت به( فساد مالی) اولویت دارد .فکر کنم که هیچ ماموروزارت خارجه وجود ندارد که از فساد اخلاقی غیاث توخی وحلقه مربوط ,در زمان ریا ست اداری اش وبا سوئ استفاده از موقفش جهت تعرض به نوامیس ملی ,آگاه نباشد.از رسوای های سکرتربیچاره وی وقربانی کردن او,در پای هوس های جناب توخی ,همگان آگاهند.اگراربا بان قدرت خود را حامیان نوامیس ملی تلقی مینمایند.پس چگونه با این شغالان نامرد وناموس ستیز,مناسبات بر قرار ساخته ودرین وظایف,ایشانرا میگمارند؟ من منتظرهستم تا غیاث خان توخی این قیمت را بیپردازد,به هروسیله ممکن!
والسلام
مامور سابق وزارت خارجه

جستجو در کابل پرس