IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64674

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

17 سپتامبر 2012, 14:29, توسط صفی الله

بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش زیک جوهر اند
از چندین سال آفای کرزی بردران خویش را در داخل کشور تحت نام طالب وتروریست به جان مردم افغانستان انداخته اند وروزانه ده ها تن از هموطنان بیگناه ما اعم از پشتون تاجک وهزاره قربانی بازی های خاینانه کرزی میگردد.کرزی وشرکاء جرمی اش چون وزیر خارجه جناب زلمی رسول(این موسیچه بی آزار) به این هم اکتفا نکردند وخواستند تا ازین زهر کشنده هموطنان مهاجر ما در بیرون نیزمحروم گذاشته نشوند ,لذا سگ های تعلیمی وپاچه گیر فاسد شانرا چون غیاث توخی ,به جان همو طنان ما انداخنتد,تا از بیرون نیز برای آنها مرداری جمع آوری نمایند.بنآ افغانهای ما که برادر ما اند باید با جنبش ونکور کانادا ملحق شده وتا پایان نظام فساد پیشه وجنایت کار درکنارهم برزمند.اینجا تنها سرنوشت ونکور مطرح نیست .باید این جنبش به جنبش سراسری تبدیل شده واین سگان زنجیری ودیوانه ثروت از سراسر جهان جمع شوند ودر باغ وحش ویا موزیم کابل جا بجاشوند.
با احترام صفی الله از شهر با ستانی هرات

جستجو در کابل پرس