IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64682

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

17 سپتامبر 2012, 21:34, توسط پوپلزی

ونکور در جستجوی منافع “مشترک
با آنکه غیاث توخی نه تنها حامل فساد مالی در ونکور بود بلکه سعی نمود تا بشیوه شیطان صفتانه حمایت گروه های هموطنان پشتون ما را نیز جلب نماید وبا حرکات تبعیض آمیز ضد ملی خویش در برابر سایر گروه های قومی از برخورد های نژاد پرستانه کارگرفت.اما این انسان نا بکار همزمان با آن فساد گسترده ورشوه واختلاس وقاچاق را در ونکور به شکل وحشیانه ولجام گسیخته آن آغاز کرد ومردم را به فغان آورد.با توجه به غارت گری های جنون آمیز این انسان فاسد وحریص ,مردم دیدند که وی در مورد فساد ورشوه با لای هیچ یکی رحم نمی کند واز کوچکترین اجرآ ت خویش دریا های پول را خواستار است ,لذا مردمان ونکور با یک صدا در برابر وی متحد شده وبصورت یک پارچه تا سرحد مجازات ومحاکمه وراندن وی از ونکور استاده گی دارند.این مثال بسیار برازنده برای تمامی اقوام وسا کنان کشور است تا در برابر خائنین وظالمان وستمگران چون کرزی ,خلیلی وفهیم وسایر دزدان خوردو کوچک بصورت یکپارچه با توجه به منافع مشترک عمل نمایند.امروز آنقدر پشتون های ونکور ازین انسان پشتون نمای بی زبان وسوءاستفاده جو نفرت دارند که دیگران ندارند.حتی تصور برینست که این انسان بی هویت واز بیخ "بته" برآمده ,بر طبق وزش باد ونرخ روز "توخی" تخلص مینماید اما یک کلمه باز تکرار مینمایم یک کلمه هم پشتو یاد ندارد.اما میخواهد تا در یک برخورد تبعیض آمیز عیله برادران غیر پشتون مان ,گویا حمایت پشتون هارا بسوی خویش جلب نماید.اما پشتون ها با هوشیاری چهره شیطانی این انسان مکار وفساد پیشه دزد را درک نموده وامروز این انسان به لکه ننگ پشتون ها تبدیل شده است .هر چند تا هنوز وی مخفی میباشد اما در صورت ظاهر شدن با مردم, درک خواهد کرد که اعمال فساد انگیز وی چه واکنشی را در بر خواهد داشت.بهر صورت ونکور مثال خوب وحدت ملی در برابر جبا ران وستمکا ران است.
پوپلزی از شهر ونکورBC کا نادا

جستجو در کابل پرس