IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64692

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

18 سپتامبر 2012, 02:35, توسط نما یندگان جا معۀ افغا نی مقیم ونکور

صدای ونکور کا نادا !
طی روز های اخیر پیام های فراوانی از گوشه وکناردنیا برای مردمان ونکور وبه حمایت قیام شان مواصلت نمود,که جا دارد تا از همبستگی برادران وخواهران خویش چه در داخل کانادا وچه خارج ازآن سپاس های بیکران خویش را تقدیم نماییم.این جنبش که از انگیزه فسادهای جانکاه نماینده فاسد نظام کرزی یعنی قنسل آلوده آن غیاث توخی ,برخاست ,خوشبختانه امروز از مرزکانادا عبور نموده وبسا اقصی جهان را فرگرفته وپیوسته به اعتقاد وباور های خلل ناپذیر همو طنان افغان مان مبدل میشود.دلیل تاءخیر اقدامات فیصله کن وآگاهانه هموطنان ونکور شما هم درهمین راز نهفته است تا این شعله بر خاسته از سینه های مردم زود خاموش نگردد.شخص قنسل ونکور کا نادا جناب غیاث توخی, درعقب دود این جنایات خویش پنهان شده ومانند روباه جبون وترسو در مخفیگاه ها بسر برده واز ترس خشم مردم ونکور,با دفتر ودیوان خویش وداع گفته است.وزارت خارجه افغانستان در یک تائخیر بزدلانه وجلوگیری از فراگیر شدن وجهانی شدن این جنبش ,در پی کمائی کردن فرصت وائتلاف زمان بوده وخود دیوانه وار تلاش مینماید تا گره موجود را بدندان باز نماید. تماس های اخیر نماینده وزارت خارجه هر چند دال بر تعویض ومحاکمه قانونی غیاث توخی داشته ,استدلال مینمایند که پروسۀ دیپلوماتیک, یک روند پیچیده وطولانی بوده وباید هموطنان ونکور با خویشتن داری ,چند روزبه آن فرصت دهند.بنا بران عناصر مطرح در ونکور, پیشرفت های موجود را مورد تحلیل وارزیابی نقادانه قرار داده وتا کید مینمایند کا با تمام عهد وپیمان در راه تحقق کامل آرمانهای این جنبش به پیشرفته وتا سرحد مجازات ومحا کمۀ مردمی قنسل رشوت خور, خائن وفاسد ونکور جناب غیاث توخی به پیش خواهیم رفت.بگذار این مشعل پیو سته بر فراز ونکور بتابد ودزدان وغارتگران بیت المال را به آتش کشد.پیروز باشید
نمایندگان جامعه افغانی مقیم ونکورکانادا

جستجو در کابل پرس