IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64484

افغانستان، مسیر ناگزیر به سوی تجزیه

12 سپتامبر 2012, 16:36, توسط فراری

اگر ما وحدت داشته باشیم هم دیگر خود را مثل اعضای فامیل در اغوش بیگیریم شب وروز در فکر وطن خود باشیم و وطن خود را مثل خانه خود فکر کنیم هر فرد افغان را مثل اعضای فامیل خود فکر کنیم یک افغانستان واحد لذت دیگر دارد اما برادران پشتون ما درامد انرا ندارد زیرا مکروب های پاکستان در شیران ها ی خون اینها جای گرفته است چون پاکستان از وجود پشتون در مقابل هندوستان منحیث سلاح استفاده مینماید و این امکان دارد سال ها ادامه پیدا کند تا اینکه پشتون تکه تکه شود چون جنگ هندوستان و پاکستان چتلستان سالها دوام خواهند کرد اما در این جنگ پشتون صد مه میبیند وبس.
او عزیزان پشتون شما باید بدانید که جلو ملت های دیگر را امریکا گر فته است ورنه فکر نکنم اگر تاجیک هزاره و وزبک حرکت کند تو جلو انرا گر فته بتوانی خوب متوجه باش که اشتبا نکنی اگر این دفعه تحت فشار قرار گرفتی مشکل است که خود را راست کنی و نمیتوانی باز دست پا کستان ات هم خلاص .
او پشتون تو به عرب ها چی دیدی که وطن خود را خراب میکنی اگر عرب ها عدالت اسلامی میخواهند اول برود امریکا را از عربستان خارج کند کشور های عربی را ازاد بسازد وقتکه زن های خود را از بستر امریکا کشید بعدا به افغانستان بیایند و جهاد کنند.
حیف و صد حیف به تو پشتون که سنجش نداری تو فکر میکنی که تو بسیار هوشیار هستی اما تو نمیدانی که خیلی عقب مانده هستی خود را خراب کردی و ما را هم خراب ساختی .

جستجو در کابل پرس