IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 78785

تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مكتوم گذاشت

19 دسامبر 2013, 20:37, توسط سرور

نژاد سه سویه

<از ایران و از ترک واز تازیان/
نژادی پدیدآید اندر میان»/
همی افرین باد گوینده را/
بدین راست گفتار تا جاودان/
ازآن باستانی زمان نسل ها/
پیاپی رسیدند اندر جهان/
همه دانه هائی ززنجیره ای/
که آغاز آن گم بود در زمان/
بسی دانه زنجیره را برفزود/
به تغییراندک به رنگ ونشان/
به تغییر اندک فتاد و گهر/
همان ماند و هم کاربردش همان/
نژاد سه سویه به هر قرن و عصر/
بکاهید ضعف و فزودش توان/
دگرگونی اش بود و لیکن نبود/
تغیر به خون و پی .و استخوان/
گزند ارچه امد فراوان فرود/
ستون استوار است و گویا زبان/
چو بلبل اگر بایدش نغمه ها/
چو کبک دری بایدش ترجمان/
خراسان اگر بود یا تیسفون/
کزآنجا دری شد پدید و روان/
نگه کن به ایرانویج کهن /
دگر آریاناوشرق هری /
دگر خوربران را ببین ازهری /
که مانده است محروسه از باستان /
نگردد تو را حق مطلب ادا/
به ایران و تاجیک و افغانستان/
که این هر سه زایران یکی گوشه اند/
جگر گوشه ای از جگر گوشه گان/
چو قفقازسر سبز و بحر سیاه/
چو اروند و افرات و دریای وان/
چو کوه سلیمان و چون سند رود/
چنان کموه بابا و بام جهان/
فلاتی است کانون و پیرامنش/
نمایان بود رودهای کلان/
چو شمعی که روشن کند خانه را/
به گردش در آیند پروانگان/

جستجو در کابل پرس