IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67203

حبیب الله کلکانی از شورش و پادشاهی تا اعدام توسط نیروی قبایلی پشتونستان

4 نوامبر 2012, 17:25, توسط تمنا از کابل

برادران عزیز! موضوع پادشاهان گذشته وخوب و بد آنرا نباید به اقوام عزیز کشورارتباط داد. تا جائیکه من کتابهای تاریخ را مطالعه نموده ام جبیب الله شخص جوانمردی بود، با وصف آنکه پادشاهی را به زور خود گرفت به فامیل امان الله خان تعرض نکرد و با وصفی که نادر خان برایش خیانت کرد و با انگلیس همدست شدو حکومتش را سقوط داد بازهم مثل یک جوانمرد از فامیل نادر خان تا آخرین لحظاتی که از ارگ میبرامد سرپرستی کرد ورنه آنها که در ارگ بود حبیب الله میتوانست آنها را به شکل گروگان با خود میبردکه در آینده بدردش میخورد اما اینکار را نکرد. به گزارش فرهنگ و غباردر دوران حکومت او به مال و ناموس کس تجاوزنشد. و...
اما اگرموضوع خیانتهای پادشاهان افغانستان را در نظر بگیریم، اگر از احمد شاه بابا آغازکنیم، هنگامیکه نادر افشار ایرانی به افغانستان حمله و کشور ما را اشغال نمود احمدشاه بابا اولین کسی بود که به خدمت عسکری نادرافشار درآمد وهمچو ببرک کارمل دراشغال کشورش ما و متعاقباً در اشغال هندوستان به صفت یک نوکر زرخرید پادشاه ایرانی را همکاری و مساعدت نمود و به او هم خیانت نموده به مجرد کشته شدنش لشکر و خدمت بادار را گذاشته به قندهار آمد و اعلان پادشاهی نمود. خیانت دیگر تاریخی احمد شاه بابا این بود که هفت بار به هندوستان حمله نمود و هزاران عسکر افغان به شهادت رسید ولی زمانیکه مناطق هندوستان را به بهای خون افغانها آزاد میکرد دوباره همان پادشاه یا امیر یا راجه هندوستانی را به وظیفه اش میگماشت، باید سوال کرد که حملات احمدشاه به هندوستان چه منافعی را برای افغانستان در قبال داشت جز اینکه جوانان ما شهید شدند.
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که سردار شاه شجاع چه کرد تاریخش را میدانید که که کشور ما را دو دسته به انگلیسها تقدیم کرد و اگر به تاریخ نگاه کنیم فرق بین شاه شجاع و کارمل در چیست.
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که سردارمحمد یعقوب خان با امضا معاهدهء گندمک چه گلی را به آب داد
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که سردار دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوارش برای پسرش وزیر اکبر خان چه خیانت بزرگ ملی را مرتکب شد و چه خدمت بزرگی به انگلیس نمود.
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که سردار امیر عبدارحمن خان با حاتم بخشی و معاهدهء دیورند نیم افغانستان را به انگلیسها داد و مناطق پنجده را به روسها
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که نادر خان چگونه با ویزای دیپلوماتیک و توسط کشتی انگلیسی از نیس فرانسه به بمبی رسید و سفیر انگلیس در کابل چگونه از وایسرای هند تقاضا میکرد که نادر خان را هرچه زودتربه افغانستان بفرستند.
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که طالبان چگونه برای پاکستان خدمت نموده است و چگونه در خدمت استعمار پاکستان قرار گرفته اند.
آیا تاریخ را مطالعه نموده اید که کرزی چگونه توسط سی آی ای حاکم بر سرنوشت ملت مظلوم ما گردید ، و در دوران حکومت سیاه اوست که هرشب قوای 140 کشور خارجی دروازه های هموطنان مارا دق الباب میکند و ناموس افغان توسط خارجی ها آنهم در شب و در جای خواب تلاشی میشوند و کشور ما لگد مال بیگانه ها گردیده است.
حال هموطنان عزیز شما قضاوت گنید که بیشترین خیانت را درین کشور چه کسی کرده است حبیب الله و مسعود ویا احمد شاه و شاه شچاع ویعقوب خان و عبدالرحمن و نادرشاه و ملا عمر و کرزی.
مراد من ازین نوشتار خدا نخواسته توهین به قوم قهرمان پشتون نیست چه در همین حکومت پشتون کرزی بیشترین مشکلات را پشتونها دیده اند و اگر چند تا دزد مثل فهیم و خلیلی ودوستم با این حکومت است معنی این نیست که تمام قوم تاجک و ازبک و هزاره خدای نخواسته خاین باشند پس بای سر در گریبان کرد و بیطرفانه قضاوت نمود.
اگر تاریخ را دقیق بخوانید مطالعه میفرمائید که پادشاهان بنام پشتون چه جنایات و خیانتهای را که براین ملت روا نداشته اند آنگاه بر پدر و شیردادن والای حبیب الله و مسعود رحمت میفرستید.
تمنا از کابل

جستجو در کابل پرس