IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67316

حبیب الله کلکانی از شورش و پادشاهی تا اعدام توسط نیروی قبایلی پشتونستان

8 نوامبر 2012, 11:21, توسط ارمان

البته که به همه معلوم است ولى براى ياران افغان آشکار نيست که در سال 1904 ميلادى فقط يک مکتب حبيبه در کشور بنام منحوس تازه نام "فغان ستان" در کابل بود.
مکتب حبيبه از طرف انگليس به افتخارحبيبالله خان, پدرامانالله خان و پسر عبدالرحمان خان جنايتکار و مسوول قتل عام مردم غير پشتون و بويژه تورانى ها (اوزبيگ تورکمن وهزاره ها) درهمين سال بازشده بود. که نورچشمان پشتونهاى پشتوزبان وفارسى زبان درآنجا آموزش شوند.
در زمان امیرحبیب الله نظام آموزشى غربى وجود نداشت بلکه نظام آموزشى و پرورشى بر پايه دو ستون استوار بود که بدون فراگرفتن آن بدون سواد آموزى اادب واخلاق انسانيت وبشردوستى مکانپذير مى باشد:
1- مدرسه هاى دينى
2- حفظ آثارشاعران
نا گفته نماند که همين بشردوستى او بود که ازشاعران فارسى به ميراث برده بود که وى جان کسى را نگرفت مانند حاکمان پشتون. نادرغدار که دردولت امانى بود با خاندان اش جان سالم, خاندان اميرشريف جان سالم , خاندان سراج وووجان سالم
اين است شرافت! شرافت با دانش است نه به سواد!!!!
سواد دانش نيست بلکه تخنيک است!
سوادآموزى درقدم اول باعرفان, معرفت وادب و ادبيات و دين وعبادت پيوند مستقيم ندارد. امکان دارد که پدربزرگان ومادربزرگان ونسلهاى گذشته افغانياران امروزى بسواد يعنى توان خواندن ونوشتن رانداشته بوده باشند ولى معرفت وادب شان شايسته بوده باشندچيزى که افغانياران امروزى ندارند يعنى اخلاق نيک.
واما آنها چه داشتند که باعث ساختن شخصيت شان مى شدآنها در پهلوى حفظ آيات قران کريم ويگان حديث واشعارشاعران پارسى گوى وآثار آموزشى هندوايرانى آموزش مى ديدند
که به آن پنج کتاب گفته مى شد.
پنج کتاب چه بود?
اين کتاب آموزشى سابقه دوهزارساله دارد که در زبان سانسکريت و بهارت نوشته شده بود و در سانسکريت يکى از مادر زبانهاى رايج در سرزمين توران و ايران بود که نامش "پنجتنترا" بود.
پنجتنترا" که داستانهاى حيوانات بود " برزویه" او را در زبان پارسى ميانه ترجمه کرد روزبه پوردادویه (ابن مقفع)پسرمستوفى درايران ساسانی، زير دو نام حيوان ايکه درداستان نقش دارند يعنى کليه و دمنه به عربى برگردان کرد
کتابیست ای شاه گسترده کام
که آن را بهندی کلیله ست نام
http://ganjoor.net/ferdousi/sh...
رودکى که آسياميانه وايران زمين پدرزبان فارسى نو= درى خود مى نامند, کليه ودمنه را از داستان نثرى به نظم درآورد
فردوسی بزرگ در شاهنامه به افتخار رودکى و پيرامون "داستان کلیله ودمنه" اشعارى را نگاريده است که بيانى ازفرهنگ وزبان هندوايرانى وتورانى را حکايت مى کنند . تموريان وعزيزان تورانى شعراى بزرگ تورانى ودورانهاى تورانى اين اثر فرهنگى وآموزشى را چندين بار چاپ نمودند که آخرين بار مغلهاى کبيرکابلستان وهند که اساسگذارآن شادروان بابرشاه کبيراين اثر گرانبها را به زبان فارسى وبه لهجه پشتونها پارسى که درست است بيرون دادند.
شادروان بابرشاه کبيراين پادشاه علمپرور اين پير بزرگ کابل و پسران اش خدمت به مردم هندوايرانى وبه بشريت کردند. باغهاى مشهورشهرکابل ودورادورکابل مانند گذرگاه کابل, باغ شهرآرا (دختربابربزرگ), اکنون باغ زنانه وشهرکهاى کابل مانند باغ على مردان, گلباغ باغ صدراعظم وخود باغ بابروشهرهاى مانند جلال آباد را همين مغلها وغيرپشتونها ساختند.
بسيارى از جملات که ما غيرپشتونها (غيرافغانها) -به من توهين بزرگ است اگرکسى به من افغان نامد. ولى من از واژه پشتون ومردم شريف پشتون خوشم مى آيد. پيگار و پيغار من متوجه حاکمان پشتون مى باشد اگر آنهم امان خان باشدکه سنگ تهداب پشتونيزم وافغانسپرستى را ماند.
تنشهاى ملى وجنگ بين مليتهاى اين سرزمين راماند
ادامه دارد

جستجو در کابل پرس