IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67728

حبیب الله کلکانی از شورش و پادشاهی تا اعدام توسط نیروی قبایلی پشتونستان

19 نوامبر 2012, 16:21, توسط ارمان

مهمند گرانقدر
شما فرموديد ازواژه نوشتن پوزش!
"ارمام بچیم ایته سفسته بازی کردی توخیال کدی مردم نمیفامه . خراسان در کار نبوده ونیست هرکه میگوید خراسان برود در همانجا افغانستان جای شیران است "
من به ادب واخلاق شما تفاهم دارم - چون که من درسرگذشت خودم ( دوران اجتماعى وفرهنگى شدن خودم) و درگذشته فرهنگى ملتهاى غير پشتون پيوند دارم.
ازاينکه نام کشورخور, افغان شما را کشيد, نشاندهنده آن است که شما چه گونه درد و رنج کشيديد . که حتى به من خورشيد زمين, غيرافغان ويا غيرپشتون پيوند فاميلى برقرارنموديد تا باشد که ازخور و خورابات من زندگى تاريک تان کمى روشن شود!
ابوشکوربلغى, ناصر خسروبلخى, رودکى و فردوسى.... نمونه هاى از صدها ادبا خراسان زمين اند که در وصف سرزمين خور و نور و دانش ديوانها ودفترچه هاىناب را نگاريده اند, که دانشگاه هاى اش درغزنه و بلخ , کابل وباميان هرات و زابل, مشهد, نيشاپور و رى سمرقند وبخارا شهرت جهانى داشتند.
توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پيربرنا بود
هر كه نه آموخت از گذشت روزگار. هيچ نــامــوزد ز هـيـچ آمــوزگار
تن آدمی شریفست به جان آدمیت, نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر شاعران زبان شرين پشتون به جاى قبيله پرستى وفراه خواندن مردم به سوى گرفتن زمين هاى مردم غيرپشتون, به جاى انتحار, انفجار, نسل کشى , زن ستیزی, کتاب سوزی, سوختاندن دبستان و آموزشگاها و پرورشگاها, بینیبریدن
هاى دوشيزه وزنهاى جوان سرودهاى بشردوستى مى سرايدنند من افتخار مى کردم که مهمندزوى مى بودم. واما اکنون بچه خواندگى شمارا قبول نمى کنم:
خـوشاجايابر و بوم خراسان ******* درو باش و جهان را مي خور آسان
خور آسان را بوديعني خور آيان ******* كجا از وي خور آيد سوي ايران
ناصر خسرو بلخی که از یمگان بدخشان است گوید:
«مرا مکان به خراسان زمین به یمگان است
کسی چرا طلبد در سفر خراسان را»

جامی گوید:
هرجا که رفت زورق حافظ به بحر شعر جامی سفینه تو به دنباله می‌رود
نظم تو می‌رود ز خراسان به شاه فارس
احمد خان ملتانى ابدالى ويا درانى, در زير رکاب شاه خراسان وايران که درجهان برايش آريانا و فارس هم گفته شده
مى رفت وپس ازمرگ نادرافشارکه مشهد پايتخت بود خود را شاه خراسان و مناطق ماورالنهرناميد. نواسه هاى اين شاه خود راهم شاه خراسان ومناطق وابسته مى ناميدند.
بلاخره درک کنيد: پشتونها هم سه نام اصلى دارند :افغان پشتون پتهان وديگرنامهاى مانند پختون و اوغان وافاغنه و اوگان اپگان و
به همين گونه ما غيرپشتونها بسيارنامها گونه خراسان , ايران , آريانا , ارين آريا و فارس و پارسا و پارسه وفارسيوان و توران وتورکتباران واوزبيگ وبلوچ وهزارستان وکرد, تخارستان و زابلستان وزاولستان داريم.
افغانستان جای شیران ?
دردرفشهاى کشورايران و خراسان خورشيد و شير نگارشده بودند . واژه شيروخورشيد را دولت پشتون به سره مياشت تغيرداد
http://www.afghanland.com/hist...
http://buddel.de/bs/fl_iranl.jpg
اصطلاحات ملى را اصطلاحات مولى کردند و وحدت ملى را سراب!
تغيرنام افغانستان ارمان است
تا که نام افغان است ملک درفغان است
تا که افغانستان است نام اش بطلان است

جستجو در کابل پرس