IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 73662

حبیب الله کلکانی از شورش و پادشاهی تا اعدام توسط نیروی قبایلی پشتونستان

6 جون 2013, 22:59, توسط پرویز "بهمن"

بیدار جان خواب آلود میفرماید:
واین قیام توسط مردم گردیز وپکتیا نیز همراهی میشد بعد از سرنگونی حکومت امانی ارگ بدست روستایی ها افتاد وهمه مردم افغانستان بیعت خودرا از خادم دین رسول الله اعلام کردند اما افسوس که تجربه پادشاهی را نداشتند ونمیتوانست از تار رفاقت بگذرد وتوسط انسانهای نادانی که درکنارش بودند چوروچپاول آغاز شد دقیقا مانند دوران ربانی ومسعود هر دوست ورفیق حبیب الله که سندی را میاوردند برای مهر وتاپه چون حبیب الله خان سواد نداشت بپاس رفاقت بدون خواندن مهر میزد اینجابود که مردم متوجه وخامت اوضاع شدند ومردم شروع به شورش کردند . مردم آنزمان اینقدر شعورداشتند که فورا جلو حادثه را گرفتند ونگذاشتند چوروچپاول از حد بگذرد اما مسعود وربانی دیگر همکارانشان افغانستان را تباه کردند خیلی ها هنوزهم اطلاع ندارند
اول اینکه خود این عبارات جعلی وساختگی است که درهیچ یک ازکتب تاریخ نیامده است که گویا هرکسی نزد حبیب الله میامد وحبیب الله خادم دین رسول الله به هر ورق مهر وتاپه میزد واز سخن رفقای خود نمی افتاد، این جملات را ازنظر بدیع وبیان مدح ذم میگویند که درعین تعریف وتوصیف شخصی را بدون سند به باد ناسزا بگیری، درهرحالیکه حتی دشمن ترین تاریخ نگاران وتاریخ نویسان این را تائید کرده اند که : درکابینهء خادم دین رسول الله اشخاصی زبده وبرجسته وبا سواد به سویهء حفاظ قرآن، میرزاهای باسوادی درحد پدر زنده یاد عبدالحق واله واستاد خلیلی وجود داشتند که هیچگاهی کار های خلاف اصول ومقررات اداری از قلم شان سرنمی زد.
دوم اینکه این آقا فرموده که مردم آنقدر شعور داشتند که جلو حادثه را بگیرند پرسش این است کدام مردم؟
آیا قبایل جاجی ومنگل که شهر کابل را تا یک هفته چور وچپاول میکردند جلو کدام تراژیدی را گرفتند؟ آیا قبایل منگلی و وزیر آنطرف مرز هند بریتانوی که مادران ومادر کلانهای محترم بیدار را ازقره باغ ودیگر مناطق کوهدامن به زور به پکتیا بردند وازآنها موجوداتی مانند محترم بیدار به زور وجبر بدنیا آوردند کدام مردم بودند؟
جوابش با محترم بیدار است.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس