IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 13111

باز هم نفرين راوا به خود اين سازمان پوشالی

30 مارچ 2008, 13:27, توسط کامران ميرهزار

سازمان پوشالی و مرتجع راوا مرا نفرين می کند که در مراسم افتتاح هفته نامه ی چای داغ، رهنورد زرياب را دعوت کرده بودم. در حالی که همين سازمان چند چهره و پوشالی در مراسم خود دو تن مهمان ويژه ی در صدر نشسته داشت که مايه ی ننگ است و در نوشته ی بالا آمد. با همان منطق راوايی بايد نفرين اش را به خودش بازگرداند و چتلی اش به رویش زد. به اين سازمان ياد داده شد که پاچه ی هر کس را نگيرد. در اينجا ديده می شود که باز هم بايد نفرينش را يکبار ديگر به خودش بازگرداند و به اين سازمان پوشالی گفت که موجودی که سر در آخور ارگ دارد در مراسم تازه ی راوا چه می کند. ننگ باد و نفرين باد بر اين سازمان مرتجع که گندگاری های خود را نمی بيند و کور خود است و بينای ديگران می شود. ميزبان محترم خود بگوييد مهمان محترمش کیست.

جستجو در کابل پرس