IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 13122

يک آدَمَک سياسی؛ چيزی بيش اما نه!

30 مارچ 2008, 15:36, توسط سلطانمحمد

بسم الله والصلات والسلام علی رسول الله وبعد.

اسلام و علیکم هموطنان عزیز وگرامی باید گفت که به اصطلاح زبان اقتصاد یعنی ستاک مادری سازمان سیاه جهنمی مذهبی سیاسی راوا متشکل از یکدسته زنان برده پرور و غارتگران غربی است که جهت انتشار دین مسیحت بیشرمانه و فریبکارانه به استفاده از حق ازادی های زنان جهان زنان جامعه مسلمان زمین را تحت این نام و بهانه فریب داده تا از یک سو قدرت و توان برباد رفته ونا بود شده مذهبی شانرا رشد وتقویت بدهند وهمچنان بواسطه عده از افراد مقام پرست و مزدور صفتان چون نا شریف های دین فروش و ناموس فروش که ازاثراتش قدرت طلبی و سلطه خواهی ها وجود وجود شانرا شعله های اتش جهنمی پر ساخته است و بگفته خود اینها که غرض رسیدن به کام های شیطانانه و منافقانه از هیچ نوع رزالت و بی حیائی نباید دریغ کرد وحتی با وجود چهره های افشا شده شیطانی وملعونی از کلمه بسم الله گفتن نیز غرض فریب دادن مردم استفاده باید کرد که به اثر کوشش های غارت گرانه و تباکارانه خانمانسوز و کشتارانه این افراد مزدور ووطن فروش اتش نفاق و خلاف اندازی های ذات البینی را غرض منزوی ساختن دین مبین اسلام واز بین بردن جامعه مسلمان از سوی دیگر دامن بزنند که یکی از اعضای بد نام و زشت این سازمان شخص ملالی جویااست که با استفاده ازحفظ کلمه بسم الله هویت شیطانانه و فریبکارانه اشرا نیز پنهان داشته و با کرات عضویت از این سازمان سیاه را انکار کرده و به تقلید از رسم و عادات جعل کارانه و دروغ بافانه انسان های چون شریفی های نا شریف به عوام فریبی ومغشوش نگهداشتن اذهان عامه ادامه میدهد ایا با این چنین یک شخص مبارز و سازمان که روح و روان شان بر بنیاد دروغ و فریبکاری بنا و ترتیب یافته است چگونه میتوان باور کرد که این گروه ها و سازمانها مدافع راه واقعی و راستین و راه حق و عدالت بوده و دارای یک ضمیر و وجدان پاک و دارای یک ارمان نیک و والا در برابر خاک ملت دولت دین و غیره ارزشهای ملی وتاریخی ما استند که نیستند زیرا که بهار نیکو را از زمستان اش هویداست.
خواهر و برادر مومن ومسلمان امروز الحمد لله 70-80 فیصد از مردم مسلمان کشور های اروپاهی و امریکاهی با درک واحساس توطعه و دسیسه علیه جهان اسلام وبا شناخت از چهره های سیاه و زشت گروه هاوافراد مغرض و نابکار نایل به امر اجرای اوامر و احکام شریعت الهی باادای بهترین نوع عبادات و اطاعات دینی شان از حجاب پوشی در جامعه ازاد مثل غرب گرفته تاادای صد ها حکم و اوامر دیگر دینی و مذهبی امدند که یکی از علایم اسلام ستیزی جهان غرب علیه جهان اسلام در بین ده ها علت ودللایل دیگر همین علت است.وسلام سلطانمحمد
از هالند

جستجو در کابل پرس