IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 13318

يک آدَمَک سياسی؛ چيزی بيش اما نه!

2 آپریل 2008, 14:07, توسط سلطانمحمد

اسلام و علیکم هموطنان عزیز وبرادر گرامی جناب اقای میر هزار چه خوش کلامی بجاو نیکو عملی علمی واموزنده میبود که اگر همچو جر و بحث ها را با همان یک هم وطن باغیرت وبا عزت عاقل ودانا واهل کسپ و کار ما که ابرومندانه وافتخارامیز تبنگ را مملو از محصولات خوراکی کرده و در کنار سرکها وجاده های کشور بادرک واحساس وطندوستانه با قلب پر از عشق و محبت با یک دنیای از جهان ایمانداری وپاک نفسی نیرو وتوانمندی قوای کاری خود را صادقانه و شرافتمندانه جهت رشد و انکشافات اقتصادی و بهبود در سطح رشد تولیدات کشور وغرض کسب معیشیت روزوار فامیلی با اکتفا به لقمه نان حلال که با اثر زحمات کاری و عرق ریزی هایش بدست اورده مردانه وار و افتخارانه در معرض خدمت گذاری نسبت به خاک وطن دین ملت دولت مردم و متباقی ارزشهای ملی و تاریخی وطن ما قرار داده که گفته هاو بیانات این افراد حدس است بجا معقول منطفی اموزنده وعلمی مگر با تاسف که شما بیجا و بی مورد به خود درد سر داده و با تبنگی های جاهل و نادان فاسق وسفاک مانند خود فروخته های راواهی و امثال شان که به حکم و فرمان باداران خارجی شان بیشرمانه و ننگین وار تبنگ های شانرا مملواز فروش محصولات مثل دین شرف عزت غیرت ناموس وقار ابرو خاک وطن کلتور فرهنگ و فروش متباقی ارزش های مفید و با ارزش مادی ومعنوی کشور ما را به منظور کشانیدن جامعه بسوی انحرافات اخلاقی و فحشا گراهی و ایجاد اعمال نا شایسته و زشت انسانی با قلب های مملو از اتش کینه و عدوات با روحیه وافکار ظالمانه وخصمانه با چهره های سیاه شیطانی و منافقانه نموده نیرو و قوای کاری خود رادر خدمت اجنبی های متجاوز و اشغالگران خونخوار با یک دنیا از جهان بی ایمانی و تعصب گرائی جهت بربادی و از بین بردن قدامت و مدنیت 5000 ساله کشور ما و جهت به خاک خون کشیدن مردم مسلمان و با دیانت ما بمنظور بدست اوردن لقمه نان حرام نا جوانمردانه دست به هزران نفاق اندازی ها و تفرقه گری های خونا شام و خانمانسوز زده تا از یک سو سوز ودرد اتش انتقامگیری شان را از مردم ملت دین مذهب و دولت حاصل نموده باشند و از سوی دیگر اتش قدرت خواهی و سلطه خواهی که وجود وجود و تار و پود شانرا سوخته وگداخته است توانسته باشند با همین عمل خاهینانه و جنایت کارانه کام شان را نیز بدست اورده باشند که این مرام و مقصد شوم و شیطانانه شان را انشاالله والرحمن به گور نیستی و نابودی خواهند برد. و سلام سلطانمحمد از هالند

جستجو در کابل پرس