IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67956

کربلا در دانشگاه

25 نوامبر 2012, 18:11, توسط باب بیتا

دوستان عزیز، سلام:
اینک چند مطلب در مورد این بحث:
مطلب اول در مورد مقاله جناب نویسنده باید گفت که اساس دین مبین اسلام را خونریزی برای "تعمیم" عدالت تشکیل داد. آیا اینکه تا چه حد این کار خوب یا بد بود، من قضاوت نمی کنم و این یک بحث دیگر است. برای ثبوت ادعای خویش ما مثال های زیادی داریم: دو قبیله بنی امیه و بنی هاشم قوم و خویش بودند و امام حسین و یزید هم روابط قومی از قبیل نواسه کاکاها را داشتند. چنانچه آمده است سرکردگان بنی امیه و بنی هاشم بشکل دو قلوی بهم چسپیده از مادر تولد گردیدند ولی بعدا آنها با ضرب شمشیر از هم جدا شدند! بعد از ظهور اسلام جنگ های قبیلوی در عربستان شدت گرفت. حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی (خلفای راشدین) همه با ضرب شمشیر هم کیشان مسلمان شان از پای در آمدند، نه با ضرب شمشیر کفار یا غیر عرب! در جنگ های علی با خوارج گفته می شود که علی خلیفه مسلمین روزانه چهار هزار خوارج مسلمان را از دم شمشیر برایش می کشیدند! تراژیدی کربلا بین امام حسین و یزید که هر دو نواسه کاکا بودند صورت گرفت، نه بین امام حسین و یک کافر غیر عرب. حکم قتل عام خانواده امام حسین بامر یزید بحیث خلیفه مسلمین و به فتوای قاضی جردی بحیث یک حکم اسلامی عملی گردید زیرا امام حسین مطابق آیه قرانی که از خدا، از پیامبر و از خلیفه اطاعت کنید باید اطاعت می کرد و باغی گری در برابر خلیفه و احکام اسلامی بدعت بود و سزایش قتل!
در مورد نظر نادر نظری که ادعا دارد که ریشه بدبختی های آنچه امروز در لیلیه پوهنتون کابل می گذرد در زبان ربانی گذاشته شد باید عرض کرد که شما دروغی را بگوئید که قابل باور باشد و همین رشته بحث را یک "پته خزانه" دیگر عبدلحی حبیبی دروغ ساز نسازید. قانون احوال شخصیه شیعه ها توسط جناب حامد کرزی درانی نژاد برای تداوم قدرت این قوم به تحریک خارجی ها امضا شد و بار دیگر ثابت ساخت که این گروه نا اهل شرف باخته برای حفظ منافع شخصی و فامیلی خویش از هر اقدام ننگ آور به پیروی از خاندان غدار آل یحی در تاریخ معاصر افغانستان خوداری نمی ورزند. طرف دیگر بحث این است که خاندان غدار آل یحی سالها با استفاده از مذهب حنفی سنی که ظاهر شاه، نادر شاه، داود شاه، هاشم شاه .... سایه خدا اند و مرتکب جنایات نابخشودنی شدند و از طریق دیکتاتوری شرم آور زیستند، عبدالرحمن قنل عام هزاره ها را مطابق شرع سنی حنفی اجرا کرد! پس چه عیب است که چند روزی شیعه ها نیز به جنایاتی از این قبیل در افغانستان جنایت پرور بپردازند؟ اگر شما براستی هم خواستار عدالت هستید باید مقاله نویسنده را کمی دقیقتر مرور می کردید و بحث را به شیطنت مذهبی تبدیل نمی کردید. وقتی مذهب خود منشا خشونت باشد، پس چرا شما ملامتی عواقب آن را متوجه شیعه ها می سازید و چرا از جنایات سنی ها چشم پوشی دارید؟
در مورد نظر جناب دلدار: نوشته شما ثابت می سازد که شما چشم دید تان را بیان می کنید یا بعبارت دیگر عقل تان در چشم تان است. در زمانیکه شما روابط بی مشکل با شیعه ها داشتید، دیکتاتوری خاندان غدار نادر بر قرار بود. در دوران خاندان غدار نادر همیشه مذهب سنی بحیث یک وسیله برای تداوم قدرت آنها مورد استفاده قرار می گرفت و رسمیت داشت و مردم های شیعه در مراسم مذهبی شان نسبتا آزاد بودنند ولی مذهب شیعه رسمی نبود. شما اگر مواد قانون اساسی دوران ظاهر شاهی و داود شاهی را مرور کنید، بخوبی می دانید که آنها ار طریق رسمیت بخشیدن فقیه حنفی به رسالت ننگین شان مشروعیت می بخشیدند که بهیچ صورت قابل قبول نبود!
نتیجه:
برای همزیستی در شرایط امروزی یگانه راه معقولتر تعقیب راه دموکراسی و سیکولاریزم است. غربی هائیکه امروز از دموکراسی و سیکولاریزم پیروی می نمایند صدها قرن را در جهالتی سپری کردند که امروز مسلمان ها غرق آن جهالت اند. دین چه بشکل عیسویت یا یهودیت یا اسلامیت آن همیشه منشا تباهی و نفاق و شقاق بوده و خواهد بود. پس راه بیرون رفت از آن این است که بیش از این بنام دین به جنایات خویش خاتمه بخشیم! آیا با تعمیم دموکراسی و سیکولاریزم دنیا به بهشت برین تبدیل می شود یا تبدیل شده است؟ نخیر! هنوز هم راه درازی در پیش است که ما به عدالت مطلق برسیم ولی بصورت نسبی جوامع دموکراسی و سیکولار بهتر از جوامع مذهبی عمل می نمایند و بهمین علت است که سالانه هزاران جوان مذبوحانه تلاش دارند که خود را از شرارت های نظام های اسلامی افغانستان و ایران نجات داده و خود را به غرب کفر نشین برسانند! اینکه امروز ادعا می گردد که دین چنین و چنان است چیزی جز خود فریبی و یک دروغ نیست.

جستجو در کابل پرس