IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 68019

کربلا در دانشگاه

27 نوامبر 2012, 08:50, توسط Ahmadi

عاشورا مربوط به مردم اهل تشیع نمیشود بلکه مربوط به هرکس که خودرامسلمان میگوید میشود. زیرادرروزعاشورا صرف بخاطرامام حسین پسربی بی فاطمه یی زهرا ونواده رسول خدا مراسم عزاگرفته میشود وشیعه وسنی هردو این روزرا باید احترام کنند. من مطمین هستم که برادران اهل سنت هیچ مشکل باعزاداری درین روزندارند وبسیاری برادران اهل سنت در مراسم عزاشرکت میکنند، ولی مشکل روزعاشورا درپوهنتون کابل مشکل وهابیت است. وهابیت که برضد رسول خدا ودین مقدس اسلام توسط انگلیس بوجودآمد وفعلآ مورد حمایت بسیار علنی وآشکارغرب واسراییل قراردارد. دانشجویان که درروز عاشورا درپوهنتون کابل خلاف عزاداری پسر بی بی فاطمه زهرا عمل کردند همه پشتون های مرزی پاکستان استندکه به مذهب کثیف اسراییلی (وهابیت) روی آوردند. این ها دشمنان قسم خورده دین اسلام ورسول خدا استند. این احمق ها این را هم نمیفهمند که زمانیکه برای حضرت محمد صلوات میگی آل حضرت محمد رانیزنام میبری وآل حضرت محمد کی است؟ وهابی های کثافت، بزرگان شما که عبارت ازآل سعود است برای امریکا واسراییل دلالی میکند چشم شما کثافت ها به این اندازه کوراست که نمیبینید؟ درغزه طفل وزن مسلمان کشته میشود رهبران دلال شما یک روپیه هم کمک نمیتوانند اما در سوریه که مخالف غرب است به میلیارد ها دالر وهزاران سرباز به فرمان امریکا روان میکنند. آیا شما نوکری کردن به امریکا واسراییل را که برضد پیامبر بزرگ اسلام فیلم های توهین آمیزمیسازند افتخارمیدانید؟

جستجو در کابل پرس