IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 71053

دانشجو، گوگل و سکس؛ سه واژه نامتجانس

27 فبروری 2013, 08:28, توسط عبدالواحد

سلام به این سایت حیف است این یک سایت بسیار بی فرهنگ بسیار شرم آوراست برای ملت هزاره مان چون این گونه فکردارند بسیار بد است من خواستم که از این سایت یک چیز بیاموزم ولی بسیارمتآصرشدم که این یک سایت نه معلوماتی نه اخبار نه اینکه کدام موضوع خالب رایافتم کاملآیک سایت بی حرمتی به تمام اقوام افغانستان این چگونه است اگربه حقیقت برویم بسیارسخن های است که جنایات قوم هزاره مان رابیان میتوان کرد ولی گذشته را صلوات بفرست شمادنبال چه هستید کدام مسیرمیروید حداقل یک معلومات درباره هیچکی نی بل درباره قوم هزاره بنویس ادیانشان مذاهب شان تعداد نفوس شان در افغانستان وپاکستان ودیگر ممالک جهان مهاجرین شان مشکلات شان .
فقد این رابدبگو دیگررابدبگو هرکه میتواند هرکه رابدبگوید ولی باحقیقت دورازحقیقت نی خداکند که ازمن آزرده نشده باشید من هم یک افغان هستم تاجک بیا یک راه حل برای رهاشدن ازاقوام پشتون رادریابیم وبرایشان بگویم که مایان بودیم که ازقدامت تاریخ افغانستان برخوردارهستم ما ساکنان اصیل این سرزمین هستیم این خاک مایان است ماحق داریم که دراین سرزمین حکومت کنیم ؟ بیابرادرکه تمام اقوام پشتون ماوشمارا ازیک بعد میبینند ازیک چشم میبینند وبالای ماوشما یک سان ظلم میکنند بعضی های هستند که دراین سایت خود را تاجک ویاهزاره مینامند بین مایان تفرقه ایجاد میکنند ماباید هوشیارباشیم این فریب دشمن مایان را ازهم میپاشند وبالای مان حکومت میکنند. وسلام برادر شما عبدالواحد

جستجو در کابل پرس