IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 73001

اجازه ندهیم جنایت علیه زنان و فروپاشی بنیان خانواده و جامعه قانونی شود

20 می 2013, 12:34, توسط حسینه

هیچ کسی به اندازه ما هزاره ها احمق و جاسوس بیگانه ها نیست ما هزاره ها چه زن و چه مرد همواره در خدمت اجانب قرار داشته ایم و دلیل اش هم مشخص است چون هویت نداریم چون عقیده نداریم چون وطن نداریم چون رهبران ما خلیلی در خدمت کرزی قار دارد و چاپلوسی میکند چون محقق در خدمت برادر مسعود قار دارد و کاسه لیسی پنجشیری ها را میکند ما مردم دیروز برای ایران کار میکردیم و امروز برای امریکا نگاه کنید فوزیه کوفی نماینده بدخشان چند میلیون دالر را از امریکا به بهانه کارکردن برای حقوق زنان از سیا حصول کرد اما تبلیغات انرا زنان هزاره گی بر عهده گرفته اند چرا زنان تاجیک برای حقوق زنان تبلیغات نمیکنند ؟ چرا زنان پشتون و ازبک همین کاری را که شما براه انداخته ایدعهده دار نمیشوند ؟ اگر طالبان ما مردم را قتل عام میکند واگر وهابی های پاکستان ما را میکشند دلیل اش را حالا فهمیدید ؟ امریکا از افغانستان میرود و روسیاهی کارهایش برای هزاره ها میماند و افتخار وطن دوستی برای تاجیکها میماند همان تاجیکهای که مارشال غهیم اش همه کاره هست همین حالا و همان تاجیک ها که فوزیه کوفی اش چند میلیون دالر را از سیا اخذ کرده و همان تاجیک ها که پسر ربانی ریس شورای صلح است بیبینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا ؟

جستجو در کابل پرس