IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 74585

چهره اشرف غنی احمدزی برادر کلان آپارتاید آموزشی امروز

14 جولای 2013, 22:23, توسط میراحمد لومانی

سلام به همه باز دید کننده گان خوب کابل پرس؛ و بخصوص جناب قویاش تالقانی عزیز!
جناب تالقانی! ایران تاریخی و باستان بخش لاینفک از هویت و افتخارات تاریخی ما فرزندان بومی سرزمین افغنستان امروزی و کنونی میباشد! تمامین داشته های مکتوب، و مفاخر فرهنگی ایران تاریخی و باستان باز مانده از نیاکان ما بوده و بر خواسته از این محدوده جغرافیایی میباشند! کهن ترین میراث فرهنگی این سرزمین کتاب ریگ بید، اوستا زردشت بزرگ، و شهنامه ها، به شمول صد ها شخصیت های با ارزش ملی و بین المللی میباشند. که قدامت بعضی از اونها به بیش از چندین هزارسال باز میگردد.. خالقین چنین آثار ارزشمند تاریخی، بر خواسته از سرزمین های بلخ، بامیان، غزنین وزابل و...یعنی همین محدود جغرافیایی افغانستان کنونی بوده اند و.. پس بر من به عنوان فرزند این سرزمین وجیبه است تا مفاخرتاریخی نیاکان خویش را، که در هجمه خشن و سیستماتیک استبداد قرار دارند، به فریاد بر نشسته و آن را پاس بدارم! هزاره ها به عنوان بخش تفکیک نا پذیر ملت پارس، موظف اند تا از داشته های هویتی و ناموس ملی خویش که همانا فرهنگ و ارزشهای غنامند زبان فارسی است به دفاع و حمایت بر خیزند و.. و من نیز به عنوان فرزندی از فرزندان هزاره، این امر را وجیبه ام میدانم!
پارس، فارس و ایران تاریخی و باستان گزینه های تفکیک ناپذیر هم اند! و اگر تفکیک موجود هست، شما را به خداوند تان قسم میدهم تا در این تار نما کابل پرس روشن سازید، تا رو سیه گردد هر کی در او غل و غشی باشد! مهم ترین آثار مکتوب ایران باستان شهنامه ها است! گویند شهنامه ها اساطیر اند! درست! گیریم شهنامه ها اساطیر! اسامی مکان ها همانند غور و غزنه و کابل بلخ بامیان و... که در این اساطیر به کار رفته اند که یک حفیفت است و حقیقت مطلق!!
دوست من جناب تالقانی عزیز خوب هست تا ادم کمی بر معلومات خویش بیفزاید و منصف باشد و.. بدرود!!

جستجو در کابل پرس