IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75342

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

7 آگوست 2013, 17:19

به نظر من هموطنان هزارهء ما آب را نادیده پا را ازموزه کشیده اند. اولا این دوستان باید به متن پیام که بزبان پشتو است توجه کنند که هدف پیامدهنده چیست.
درپیام برادر ح‍کمیتار کدام تهدید جدی برای تمام قوم محترم هزاره چیزی به نظر نمیخورد هرچند کمی عصبانی معلوم میشود ولی منظور او بیشتر گروه های سیاسی اند که به نماینده گی ازمردم شریف هزاره از ایران وامریکا همزمان پول وسلاح دریافت میکنند وعلیه برادران پشتون شان در ولایات جنوبی میجگند که بدون شک این کار آنها اقوام شریف پشتون وهزاره را درتقابل ودشمنی قرار میدهد. این گروه های سیاسی هرگز ممثلین واقعی ارادهء مردم مظلوم ومغاره نشین هزاره جات نیستند.
کی میتواند ادعا کند ‍ که محقق یا خلیلی از قاطبهء مردم شریف هزاره نماینده گی میکنند؟ ولی همین اشخاص وافراد اند که درولایات مرکزی تصفیهء قومی را براه انداخته اند وبرای تصفیهء هزاره های سنی مذهب وپشتونها وتاجیکها مانند نازی های آلمان دست بکار شده اند. آیا این یک واقعیت نیست؟ اگر شما به عوض برادر حکمتیار می بودید چه پیامی در روز عید میدادید؟
آیا برای محقق وخلیلی وسایر جنایتکارانی که از ریختن خون مردم بیگناه ؛ صاحب بنگله وآرگاه وبارگاه شده اند باید حلول عید سعید فطر را به ایشان تبریکی بگوید؟
واقعیت همین است که همین اشخاص به زور امریکا وایران افغانستان را به سراشیبی تجزیه وجدایی وجنگهای قومی ومذهبی کشانده اند.
تجزیه خواهی وفدرالیسم نه تنها که به ضرر پشتونها بلکه به ضرر هزاره ها هم می باشد. هر هزاره که بخواهد با پشتون دشمنی کند او در واقعیت امر با هزارهء خود دشمنی کرده است. هرتاجیکی که بخواهد با پشتون ویا هزاره دشمنی کند او درحقیقت با خود تاجیکها دشمنی کرده است. هر پشتونی که بخواهد با هزاره وتاجیک وازبک دشمنی کند او قبل ازهمه با خود پشتون دشمنی کرده است. به همین شکل ازبکها وترکمنها وقیرغیزها وقزاق ها.
چه کسی میتواند این خانهء مشترک را با طرح های وارداتی ازهم جدا کند؟ بالاخره بیائید واقعی بیندیشیم که تجزیه چگونه وازکجا توسط کی بوجود خواهد آمد؟
اما یک لغت ویا اصطلاح جدید پاکستانی را در پیام برادر حکمتیار مشاهده کردم که آن عبارت است از ( منصوبه بندی) است. این اصطلاح تازه در ادبیات پشتونهای افغانستان را برادر حکمتیار میخواهد ترویج نماید.
داوود مهمند

جستجو در کابل پرس