IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75404

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

9 آگوست 2013, 13:05, توسط تیمور

به جواب آقای مهمند!
من در کامنت اول کاملاٌ مودبانه ومسءولانه می خواستم با شما تبادل نظر کنم٬ولی وقتی برای شما هیچ کس وهیچ شخصیت هزاره محترم نیست دیگر جای گفتگو باقی نمی ماند.
اگر بخواهیم تمام وقایع را بوضیح بدهیم به چندین کتاب ضرورت است.
ولی اینکه هزاره ها آغاز گران جهاد بودند این یک حقیقت ثبت شده تاریخی است.واولین مناطقی هم که از کنترول روس ها ودولت مزدور روس ها بر آمد مناطق مرکزی وهزاره نشین بود.به همین خاطر بود که حفیظالله امین مزدور خود فروخته یی که روس ها را به افغانستان کشاند به برادران پشتون دولوگر ودیگر مناطق همان پیش نهاد عبدالرحمن مزدور ودست نشانده وتنخواه خور انگلیس را داده بود٬که بروید هزاره ها را قتل عام کنید سرش از مه ومال وجایداد اش ازشما.که برادران پشتون با هوشیاری سلاح ها را از مردوران روس گرفته بر علیه خودشان استفاده کردند.این بزرگترین نشانه این است که هزاره ها آغاز گران جهاد بوده اند.در کابلنیز اولین قیام اسلامی وملی از منطقه هزاره نشین چنداول شروع شد.
ولی من باز هم به شما می گویم که شما باید برای دیگران احترام قاءل باشید اگر خواستار احترام از دیگران استید!!!!!!
شهید مزاری آن بزرگ مردی بود که می خواست مسءله افغانستان را از ریشه حل کند.وخودش برای خودش خواستار هیچ مقام ومنصبی نبود.ولی این مسلم است که خواستار اعاده حقوق انسانی برای مردم خودش بود.وحتی باگذشتن از جتن شیرین خود از حقوق مردم خود نگذشت.
در حوادث کابل نیز شیهد مزاری تسلیم باج خواهی ها وانحصار طلبی های به اصطلاح حکومت مضحک وخنده دار ربانی مسعود که باحاکمیت بر چند سرک مرکز کابل ادعای حاکمیت بر تمام کشور را داشت نشد.وهم چنین تسلیم فشار های حکمومت فاسد وفاشیست وجنایت کار ملا های فاسد ایرانی نیز نشد.ایرانی ها از شهید مزاری می خواستند بدون قید وشرط در کنار حکومت خود خوانده ربانی مسعود بایستد وبرضد پشتون ها بجنگد ولی شهید مزاری تسلیم این خواسته ها وفشار های حکومت پلید وفاشیست ایرانی ها نشد.همین بود که ملا های جنایت کار ایرانی حزب وحدت را به نفع ربانی مسعود توسط مزدوران خود دوپارچه کرد ومی خواست در ۲۳ سنبله ۱۳۷۲ بر ضد شهید مزاری ونیروهای تحت امرش کودتا کند.که با هوشیاری نیرو های استخباراتی شهید مزاری این کودتای مشترک ربانی مسعود ومزدوران جیره خوار ایران مانند اکبری سید فاضل فضول سید جاوید جاسوس خبر چین شورای نظار ودیگرسید های مزدور وجاسوس ایران به شکست مواجه شد.شما از تحولات درونی جامعه هزاره خبر ندارید وهمه را به یک چوب میرانید.واین غیر ومنصفانه وساده لوحانه است.حتی در سقوط غرب کابل وبه اسارت رفتن وکشته شدن شهید مزاری نیز دست حکومت فاشیست وجنایت کار ایرانی با وضاحت قابل مشاهده است.وحکومت خود خوانده ربانی مسعود که از هم پیمانان ومزدوران اصلی ایران در افغانستان بود وبازمانده گان ربانی مسعود هنوز هم کمک گیرنده گان اصلی از حکومت ایران استند مشوره گرفته شده بود از سفارت ایران.واین مزدوران با اجازه اربابان فاسد وفاشیست ایرانی خود در اخرین روز ها به غرب کابل حمله کردند وبا همکاری با طالبان مزدور باعث سقوط آن شدند.
قصه دراز است.ولی من باز هم تاکید می کنم شما دسا از زبان تهدید وتحکم بردارید تحدید جواب اش فقط تحدید است.هزاره ها دیگر از هیچ کسی تحدید نخواهند شنید وتحدید را با تحدید جواب خوتهند داد.بیاید برای مفاهمه وحل مشکلات وطن زبان دیگری بیابیم.که نشانه انسانیت وعقل وحکمت باشد.

جستجو در کابل پرس