IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75481

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

12 آگوست 2013, 21:05, توسط داوود مهمند

خلیل غالی گمراه وپیرو شیطان!
حساب اهل بیت پیامبر با عقده ایی های تریاکنوش ایرانی ونوکران زرخرید شان مانند تو که بنام شیعه گری مجموعه ایی از مزخزفات ضد اسلام وضد قرآن را درست کرده اند وآن را با گرایشات فاشیستی هزاره گی شان مخلوط کرده اند کاملا جدا است. آن علامهء گوزی شما که آداب مناظره وبحث را اصلا یاد ندارد و در کدام پس کوچهء شهر کویته از کدام پدر ومادر صیغه ایی تولد یافته ، درهمان ویدیو کلیپ بادش بطور طبیعی رفته است واین ننگ تاریخی را شما هرگز از سر تان پس کرده نمیتوانید، آن ویدیو کلیپ دومی را هم دیده ام که شما ویا یکی از طرفداران این ملعون بی ادب صدای گوز الله یاری را ایدیت کرده وتنها حرکت برخاستن اورا گذاشته است ولی موفق نشده است چون برخلاف واقع است، ضرب المثل فارسی این است که بعداز گوز زدن چهار زانو نشستن هیج فایده ایی ندارد.
اگر شما ویا آن علامه گوزی تان بخاطر حق جستجو گری میکنید ومیخواهید حق را دریابید ؛ درقدم اول پرده های تعصب مذهبی وقومی تان را از چشمان تان پس کنید، درقدم دوم آداب مناظره را یاد بگیرید، درقدم سوم به آنچه می نویسید باید ایمان وباور کامل داشته باشید.
متاسفانه شما وهمفکران وهم مذهبان تان تا کنون ازچنین صفاتی برخوردارنیستید، درشهر لاهور پاکستان یک منطقه مشهور است بنام هیرا منده ایی، که آنرا مرده گاوخانهء رسمی پاکستان می نامند. اکثر دختران وزنان تن فروش این مارکیت مربوط مذهب شیعه می باشند. این زنها خود میگویند که تنها درماه محرم کار وبار شان را به تعویق می اندازند وچادر ودولاق پوشیده و به حسینیه ها وتکیه ها رفته ازگناهان شان آمرزش می طلبند وبه آخوندها وعمامه سیاه ها پول پرداخت میکنند تا گناهان شان آمرزیده شود، آیا خودت بحیث یک شیعه ازچنین عمل شرم وخجالت نمی کشی؟ آیا زمانیکه آخوندهای مذهب تان فحشا ومنکرات را درمیان هم مذهبان تان حلال وجایز میداند وبنام صیغه از قحبه وزنان تن فروش وجوهات شرعی وخمس جمع میکند خودت بحیث یک شیعه خجالت نمی کشی؟ من تعجب میکنم ازکدام مزخرفات شیعه برایت بگویم؟ ازخلط ساختن فرهنگ مجوسی وآتش پرستی ایرانی با اسلام با تو شکایت کنم ویا ازخلط ساختن هندویزم و سیکیزم وفحشای هندی با اسلام از عصر سلاطین مغول؟

تو اگر واقع خودت پیرو قرآن و اهل بیت پیامبر میدانی صرف همین را خودت برای ما وسایر خواننده ها با نص قرآن واحادیث صیحیح ثابت کن که پیامبر و اولاد پیامبر مردم را در یک ماه محرم وحتی چهل روز را به سینه زنی وقمه زنی تشویق کرده باشد؟ یازده ما را برای عمل تن فروشی به زنان اجازه داده باشد ولی یک ماه را برای شان جهت توبه وبازگشت موقتی باز نگهداشته باشد ؟

جستجو در کابل پرس