IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75482

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

12 آگوست 2013, 21:16, توسط داوود مهمند

خلیل جان بیائید خودتان را ازگمراهی نجات داده وازین خرافات بنام اهل بیت پیامبر اسلام خودتان را بیرون سازید ، آنچه را که شما وعلامهء گوزی تان برای مردم بیچار و بی خبر از دین میدهید جز یک سلسله اراجیف و خرافات جیز دیگری نیست که نه از آن پیامبر خبر دارد ونه هم آل پیامبر بیائید ازین گمراهی ها خودتان را بیرون بکشید.
اگر دقیق وبدون تعصب به اصل وریشهء تشیع نگاه کنید این مذهب جز یک سلسله خرافات وقبر پرستی وشخصیت پرستی چیزی بیش نیست. اساس وبنیاد این مذهب براساس عقده وکینه و تقیه استوار است تقیه دربرابر آنچه که آنها ایشان را دشمنان علی میدانند. شما مسؤولیت تان بحیث یک هزارهء افغان آن بود که باید مردم هزاره را ازقید خرافات وقبر پرستی آزاد سازید. نه اینکه ازقید یک آخوند پارسی می رهانید وبه دامان یک آخوند مفت خور دیگر می اندازید.
سراسر این مقاله افکار فاشیسی درنقطهء مقابل چنگیز پهلوان است، اگر چنگیز پهلوان خواسته به یک شکل عقده های حقارت خویش را با جعل وتزویر بیان کند خودت به نحو دیگری خواسته ایی که عقده هایت را درنقطهء مقابل وی خالی کنی.
زمان آن فرا رسیده که رونشنفکران هزاره برای بیدار نمودن هزاره ها قلم بزنند وآنهارا بفهمانند که پیروی ازیک مذهب عقده مند و منحرفی چون تشیع امروزی دراصل، خود گمراهی است. بسیاری چیزهای که بنام تشیع وعلی درمیان شیعه ها وهزاره ها رواج دارد نه علی از آن خبردارد ونه هم حسین ونه حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. بیائید مردم را ازین حقارتها و پستی ها نجات دهید.
هزاره هارا ازمزدوری ونوکرمنشی وایران پرستی وبیگانه پروری به سوی افغانیت واسلامیت حقیقی دعوت کنید. به هزاره گان بهفمانید که پشتونها دشمن شما نیستند بلکه نسبت به ایرانیها باشما قرابت ها ومشترکات زیادی دارند. هرقدر زورگوئی ها وبدماشی های علی مراری گونه دربرابر پشتونها افزایش یابد به همان اندازه هزاره ها هم درافغاننستان وهم درایران تحقیر میشوند وهمه چیز را ازدست میدهند. عقلانیت وعدل این نیست که هزاره ها بحیث یک اقلیت مذهبی وقومی هم درخاک خود ودر وطن خود علیه مردم خود بجنگید و لوای بغاوت را به بهانه های مختلف بلند کند وزمینه های نابودی خویش را خود فراهم کند وهم درکشوربیگانه ای چون ایران امروزی، بحیث مهمان بالای سفره میزبان بشاشد واز آنها حق طلب کند که اری ما را همسان خودتان بپندارید واولادهای مارا شامل دانشگاه های تان بسازید مرحبا به این پرروئی وچشم سفیدی که شما دارید. ایرانیها به شما کارت دعوت نفرستاده اند تا آنجا بروید بلکه خودتان روی عقده های آزمندانه و غیر ملی وخیانت های که به وطن و وطنداران تان دراینجا مرتکب میشوید زمینه فرار خویش را به آنجا مساعد ساخته اید چرا از ایرانیها گله وشکایت دارید؟ این شما هستید که نیروی کار ارزان را به ایرانیها فراهم ساخته اید و خود و اولادتان را برده ساخته اید. این شما هستید که زمینهء دست داری آخوندهای ایرانی را به افغانستان مساعد ساخته اید. کدام عقل سلیم حکم میکند که درکشوریکه شما را پناه داده است لوای اعتراض را بلند کنید.
حال اگر ایران جعلی است یا حقیقی بالاخره همین محدوده جغرافیوی را که آنها درآن زنده گی میکنند و بهترازمن وتو حاکمیت مستقل خویش را دارند میباشد آنجا هزاره ها جز اینکه مزدوری کنند وحق تحصیل را در دانشگاه ها هم نداشته باشند دیگر چه کاری ازدست شان ساخته است؟ ازهمه مضحک تر و مسخره این است که هزاره های که یک عمر با ذلت وخواری در پستوهای خانه های آخوندها خدمت میکنند تا از علم دین چیزی بیاموزند اما بغداز فراگیری علوم شیعی وخرافات بازهم اذن واجازهء اجتهاد و دادن فتوا را بعداز فراغت ازحوزهء قم ندارند. هیهات من الذله!!
اما درافغانستان برای شما پشتونها درطول تاریخ ، همه چیزرا مساعد ساخته بود بسا علمای دینی شما به نجف رفتند آموختند ودوباره بوطن عودت کردند منحیث علمای مذهبی درجامعهء افغان پذیرفته شدند چرا شما اینقدر نمک حرام شدید تا کشورخویش را ویران کنید وبه غلامی وبرده گی اخوندهای فارس گردن نهید. آیا کدام عالم سنی به آیت الله محسنی گفته است که تو حق فتوا واجتهاد نداری؟ اختلاف شما با محسنی چنیست؟ مگر او شیعه نیست؟ بالاخره شما ازین مذهب شیعه چه میخواهید درست کنید مگر میخواهید بگوئید که علی علیه االسلام هم هزاره بود یا باید هزاره باشد؟ این دیگر مسخره گی آشکار است نه دین است نه مذهب ونه هم عقل ونه هم عدل .
امروز پشتونها شما را ازخود میدانند درتمام فاکولته ها وپوهنتونها امروز هزاره های با استعداد مشغول درس وتعلیم بوده اند وهستند پس چه چیز میان ما وشما ناتقسیم مانده است که باهم بجنگیم وفریب کشورهای طماع وجنگ افروز را بخوریم؟ چرا من وتو این قدر قوت وامکانات را پیدا نکنیم تا خاک های از دست رفتهء افغانیه را چون مشهد وشیراز و خراسان بدست نیاوریم و ایران را که نام اصلی وتاریخی افغانستان کنونی است آنرا دوباره ضم خاک تاریخی آن کنیم؟ ولوای میرویس خان هوتکی وشاه اشرف هوتکی را دراصفهان شیراز به اهتزار در آوریم؟ ومردم مظلوم ودربند فارس را ازظلم وجفای آخوندهای فارسیست نجات دهیم

جستجو در کابل پرس