IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 78387

برق شادی در بازخوانی هم‏تباری

8 دسامبر 2013, 00:11, توسط محمد

به کامنت 3 دسمبر 13 به نام شورآب ، الله اکبر ، برفرق و روح روانت بزند تو ملای بیعمل جاهل متعصب نادان ،
البته کله خر را تو خورده ای ، دیگران را بی موجب توهین میکنی ، طرف سخن د ر این مقاله تورک تباران شمال یا
تورکستان افغانستان است ، روسیه سه صد سال د ر افغانستان نبوده ، اگرمنظورتو جاهل ، آسیای میانه باشد ، استقرار روسیه به نام اتحاد شوروی که به تعداد پا نزده مملکت دولتی تشکیل داده بودند به مدت هفتاد سال دوام کرد نه
سه صد سال ، تو جاهل ازبسکه منافق جاهل و متعصب بوی تعفن داربوده ای بوی تعفن خود ت ، کله و مغز خود ت
را گند یده و خراب ساخته ازبین بورده است ا زطرف د یگر شما را قا چاقبر ی حشیش و استعما ل تریا ک حشیش
ا ز آ د م گری و ا نسا نیت و مسلما نی بیرون رانده است .
شما آ با د ی ها و یا د گا ری ها و آ ثا ر تاریخی نوا ده های ا میر تیمور را د ر خرا سا ن و هندستا ن ا یرا ن و تورکستا ن کابل و جلال آ با د قند ها ر میبینید و د ر تا ریخ حقیقی د نیا میخوا نید یا میشنوید با زشما را بغض میگیرد
چه کرد ن چه گفتن چه نوشتن خو د را نمیدانید زمین و زما ن به شما تا ریک میگرد د مآ یوس میشوید کون تا ن میسوزد جا ن تا ن آ تش میگیرد عقل تا ن زایل میگرد د آنوقت نواده های ا میرتیمور را نا سزا میگویید توهین مینما یید.

نوت . کا منت 6 دسمبر ا ز من نیست .

جستجو در کابل پرس