IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 80611

یادبود قربانیان فاجعه ی افشار در شهر تورنتوی کانادا

14 فبروری 2014, 09:33

خانه ما در شهر کهنه کابل عقب مسحد عیدگاه بود و فامیلم هنوز هم در ویرانه
های همان خانه پدری ما زندگی میکند.
بازماندگان پیرفامیلم همین قدر به خاطر دارند که روزی در زمان جنگهای کابل
گروه از مردان مسلح به خانه ما و دیگر خانه ها یورش بردند. در کوچه ریکاخانه
که فامیلم در آن سکونت دارد، پشتون ها، تاجک ها و جَت ها در همسایه گی هم زندگی میکردند و حا لا هم میکنند.
آثار واقعه هجوم مردان مسلح به خانه ما در ذهن همه ای ما و اطفال که فعلاّ بزرگ شده اند، هنوز هم
دیده میشود. اخلال روانی، درونگرائی و بعصاّ خودکشی اعضای فامیل ما را همراهی میکند.
در همان روز هجوم مردان مسلح به خانه ما پینج مرد فامیل ما به ضرب گلوله کشته شدند. به دو دختر جوان ما
تجاوز جنسی دستجمعی صورت گرفت و بعد به ضرب گلوله کشته شدند. مال و اموال خانه را باخود بردند.
چون مرد ها همه کشته شده بودند، زنان پیر و پسران خورد فامیلم مرده ها در کوچه زیر خاک کردند ( صحن حویلی
ما خیلی کوچک است). بعد از 12 سال توانیستیم که استخوان های مرده های خود را به قبرستان پدری ما انتقال دهیم.
سرنوشت همسایه های تاجک و جَت ما در همان روز بهتر از ما نبود( فامیل من پشتون است).
مردان مسلح همه به زبان فارسی صحبت میکردند. آیا باید تمام تاجک ها را محکوم کرد؟ نه!!
محکوم فقط رهبران اند که به این مرد ها سلاح دادند و امر کردند که بکشند، تجاوز کنند و غارت کنند.

جستجو در کابل پرس