IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 83803

خطا ها و تناقضات قرآن

10 جون 2014, 20:39, توسط بیسواد

پروفیسور، فیلسوف، کروفیسور، تروفیسور، چروفیسور (نویسنده بیعقل) حیف نام عزیز و یاسین
از اینکه تو دانش کم داری! از خرد و عقل که نداری و در نوشته هایت چیزی فایده مند دیده نمیشود!به جز اینکه آتش مسلمان را زیاد کنی بهتر است به یک کلپ رقص بروی تا صبح شراب نوشی کنی و با هم سویه هایت به رقص و پایکوبی بپردازی برایت فایده دارد در غیر آن چیزئیکه از عقل و منطق تو بسیار بالا است چرا وقت خویش را ضایع میکنی و به متن های که اصلاً تو درک حقیقی نداری نوشته میکنی؟! چرا؟

آیا میخواهی مسلمانان را به احساساتی بسازی و یا میخواهی که از خود یک سلمان رشدی دیگر بسازی؟

در مقاله های قبلی من ترا و اصلیت ترا شناخته بودم و میفهمیدم که خودت در پارک شهر نو یک چوکی چوچه چوبی و یک آئینه خورد و یک بکس آهنی خورد که افزار خویش را میگذاشتی مصروف دلاکی بودی و در بدل 10 افغانی سر و ریش و بروت مردم را اصلاح میکردی با گذشت زمان و موفقیت ات در لاتری آنهم به وسیله خانمت که خود را بیوه انداخته و توانست با اخذ ویزه به خارج کشور برود و ترا هم چند سال بعد طلب کرد و در خارج هم از اصلیت ات دور نماندی در یکی از جاه ها مصروف همان دلاکی شدی نمیدانم که از چی وقت نویسنده شدی؟ چرا بخاطر پول خود فروشی میکنی! یک نان خشک صبح برایت، یک نان خشک چاشت برایت و یک نان خشک خفتن برایت! اضافه چی میخواهی؟ نادان خوش لباس اصلیت خود را فراموش نکن! دلاک نویسنده و قلمبدست شده نمیتواند! اگر غمخوار مردم هستی بیا در شهر کابل یک دلاکی لکس بساز که هم سر و ریش مردم را اصلاح و هم خدمات دیگر چنانچه در همانجا انجام میدهی انجام بده! پول زیاد بدست میآوری! ضرور نیست که انسان های بی منطق نویسندگی کنند چون عقل و منطق تو و امثال تو مانند .... است.

به امید روزی که با یک طالب روبرو شویی!

جستجو در کابل پرس