IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 39402

افغانستان کشور اقلیت ها!

26 جولای 2010, 05:12, توسط omar

اصلا این روند خراسان سازی میراثی ازیک جریان عقده یی به رهبری جنبش شوری نظار است که جنبش شورای نظار در پنجشیر حاصل فقر و فلاکت پنجشیری های فقیر بود در مقابل خارجیان و ثروتمندان٠ جوانان پانزده ساله تفنگ هایی را که هم قدشان بود به دست گرفتند و به حکومت افغانستان تاختند٠ آنان مردانی ازتبار پکولیست ها بودند که انقلاب می خواستند، انقلابی برای گرسنگی، آنان انقلاب کردند و پس از چند سال که از انقلاب گذشت حاصل انقلاب شان نمایشگاهی از صدها هزار جمجمه قربانیان افشار و مکروریان و کارته نو و غیره بود٠ در عجب نمانید اگر بدانید که ربانی هزاران انسان را در کابل از بین برد ادعای اهل حل و عقد و شورای قیادی نداشت، در عجب نمانید اگر بدانید که آمد شاه مسعود ، که وحشت تباری و زشت خویی اش طاقت دوربین را هم نداشت با شورای نظارش به سیاف و دارو دسته اش بی شباهت نبودند، شورای نظار برای مبارزه با فساد و ناامنی و فقر رهبری جنبش را در دست گرفتند و آنگاه که قدرت یافتند، میدان های شهر را برای بریدن سر و دست گرسنگان رنگی از خون و خاکستر زدند شریعت اسلامی صدیق چکری گونه شان روح و تن کابلیها را سیاه و کبود کرد، وچنان کردند که مردم با هلهله از حمله خارجی حمایت کردند٠ قهرمانان جنبش های پکولیستی همواره در منجلاب فقر وفساد، به یکباره نیرویی عظیم می شوند و در کنار چکمه پوشان اجنبی همه چیز را ویران می کنند٠ این یک خطر جدی است٠
این یک جنبش ملی نه بلکه جنبش پکولی و تلخانی بود.

پکولیزم اگر چه از راه توسعه بی قانونی و به سوی رفتار فراقانونی به نفع وحدت ملی آغاز می شود، اما بزودی بدلیل ساختار اتنیکی اش می تواند تبدیل به حکومتی تاجیکیزم شود با این تفاوت که در حکومت های پشتون به آنها مقام هایی مارشالی و این و آن داده میشود و به آنها پست هایی کلیدی داده میشود٠ ولی آنها با جنبش پکولیستی وقتی قدرت یافت همه را خفه می کند، هر مخالفی را نابود می کند و بر اساس تمایلات رهبران فاشیست همه چیز را تا سرحد نابودی پیش می برند، نابودی شخصیت های ملی و آزاداندیشان ، نابودی جنبش های ملی ومردمی و نابودی هویت کشور ما را......

من احساس ترس میکنم، دیو پکولیزم شورای نظار یکبار دیگر تحت نام تغیر و امید از خواب بیدار شده است و زبانه می کشد اگر چی آنها از موقف دیگر اقوام هم سوی استفاده میکنند ولی در صورت کامیابی همانی را میکنند که در دهه هفتاد انجام دادند و در پی شعار ریش پکول پنجشیر میبرایند. این نظام زنده است و مرگ و قدرت و سیاهی می خواهد٠ پکولیست ها وقتی بیایند به هیچ چیز رحم نمی کنند، و باز هم مانند سال های هفتاد خورشیدی دار و ندار ملت را به یغما میبرند. باید ترسید. چرا که پکولیست ها در استانه قدرت با رژیم آخندی کنار آمده و خواستار بربادی ملک هستند.
جامعه استبداد زده، جامعه فقر زده و فساد زده همواره آماده پذیرش جنبش پکولیستی است و پکولیزم وقتی قدرت می یابد که فقر وفساد توسعه پیدا کند،

جستجو در کابل پرس