IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 83979

ورود هزاران پشتون پاکستانی بدون پاسپورت و ویزا به افغانستان؛ دور جدیدی از جنایت و اشغال در راه است؟

21 جون 2014, 21:12, توسط احمد

افغانستان؛ این بیش از چندمین قرن جهنم سوزنده و عریان استبداد بوده است! باز تاب تاریخی اعمال استبداد در این سرزمین، عینیت های درد و رنج موجود در بستر جغرافیای حال این سرزمین میباشد! برای هر انسان دارای "شعور و شرف" رنج سنگین و درد آلود انسان از درو دیوار سرزمین افغانستان بیداد میدارد! تداوم پایدار تحمیل رنج و ستم، بخش عظیمی از فرزندان این سرزمین را از دامان پر مهر مام و مادر آواره دیار های دور نموده؛ و گاه این آواره گان خانه بدوش، طعمه حیوانات صحرایی و اقیانوسها نیز گردیده اند....!
هموطن، همدیار، فرزند سرزمین مادری!!! مگر ما خود خانه و کاشانه یی نداریم؟! تابه کی از رنج استبداد و از جفای استبداد در گریز؟! تابه کی در قبال خدعه، نیرنگ، و ستم استبداد مماشات و عقب نشینی؟! تابه کی به اشغال عریان و مخملین مادر میهن به توسط عمال استبداد، نظاره گر و بی تفاوت؟! تابه کی سرنوشت خود، میهن، فرزندان و نسل های آینده را به دست دژخیمان تاریخ سپردن؟!
هموطن، هم دیار؛ همتبار! خدا را همتی!!!

جستجو در کابل پرس