IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 84867

قوماندان نارنجی؛ شورای نظار؛ شیخ الشیاطین و شیخ المفسدین

14 سپتامبر 2014, 14:22

یک وقت در کابل ملیشهای شورای نظار و غولهای وحشی سیاف دزدی و هرج و مرج میکردند و میگفتند ما نبودیم. فلانیها بودند.
اما امروز گناه خود را به نام دیگران کرده نمیتوانند. افراد سیاف در راه پغمان به چور و چپاول و وحشت ادامه میدهند و ناموس مردم را ازار میدهند و شورای نظاری ها هنوز مسلح در کابل چکر میزنند و باعث ترس و وحشت هستند. امروز تبلیغات دهه هفتاد بر علیه دیگران دیگر امکان ندارد و این انتقام تاریخ از این وحشیهاست.
یادم میاید همین شورای نظار در جنگهای داخلی در تبلیغ بر ضد اقوام دیگر، دست شیطان را از پشت بسته بود. دیگران را نوکر ایران میگفتند اما خودشان تا به امروز زیر سایه برادران ایرانی خود هستند. همین سیاف دیگران را رافضی میخواند و فتوا میداد ونوکر میخواند اما خودش تا امروز از زیر لنگ وهابی و پاکستانی بیرون نشده است.
در افغانستان امروزی میتوانید ببینید که چه کسانی باعث این همه درد و رنج و مصیبت هستند!

جستجو در کابل پرس