IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 84989

حکومت ملی افغانستان: طالب واخوانی نکتایی پوش

22 سپتامبر 2014, 08:29

در کودکستان/ پرورشگاه ها عرف است که اطفال در مسابقه بازی های
طفلانه سهم میگیرند اما معلم ها برای اینکه اطفال بازنده را مأیوس نسازد،
از اعلام برنده و بازنده بازی خودداری میکنند. همه برنده میشوند.
امریکا نیزبا این دو طفل نازدانه خود همین کار را کرد. این اولین مسابقه ریاستجمهوری در
تاریخ بشریت است، که بازنده ندارد.
برای امریکا امضای قرارداد فروش افغانستان (پیمان امنیتی) مهمتر از بازی رئیس جمهوری
بین دو غلام وفادار است.

جستجو در کابل پرس