IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 22377

شکم کودک چهارده ساله را دریدند تا نذرانه ای باشد برای رسم خرافات

11 جنوری 2009, 07:49, توسط ع.ص.صبور

سلام به کابل پرس وهمه خوانندهگان محترم !!!
سلام جداگانه به لیزاجان!!
واعظان که این جلوه برمحراب و ممبر میکنند چون به خلوت میروند ان کار دیگر میکنند
اسلام یگا نه دین است درجها ن که دران زن ازاحترام وجایگاه خاص بر خوردار است ، دین عدالت وانصاف دین صلح واعتدال واما بد بختانه امروز درجهان ما یک کشوراسلامی نمونه انچنان که قران گفته نداریم این بحث جداگانه است ودرچند سطر نمیتوان انرا خلاصه کرد واما درکشور ما طالبانیکه مدعی بودند که میخواهند افغانستان را یک کشور نمونه اسلامی بسازند نمونه در چه؟ در جهل جهالت فقر وبدبختی دردست بریدن وسر بریدن، انداختن زن در قفص این بود کشور نمونه که طالبان وسایر گروه ها مذهبی ارزو انرا داشتندودارند .ایا قران همین را حکم میکند؟ در افغانستان تمامی دین اسلام خلاصه میشود به اینکه زن باید از خانه نبراید زن باید چادری ببپوشد زن باید اهسته راه برود که تک تک پایش را کسی نشنود زن باید بوت سفید نه پوشد ووو...از اسلام واقعی که علم ودانش است عدل وانصاف است ترقی وتعالی کشوراست نظافت وپاکی است خبر نیست که نیست خداوندمتعال این دنیا را با این همه امکانات علمی وتخنیکی که در ان موجوداست برای چه افریده ؟برای اینکه بندگان اش انراکشف واز ان استفاده کرده وبه نعمات خداوندکه در اختیار ایشان گذاشته شکر خداوند را به جا اورندو اعظمت وجلال ان بداند وخداوند را اگاهانه از طی دل بیشناسند وبپرستند،وقتی با احزاب اسلامی ویا ملا صاحبان حرف بزنی فورآ میگوئند ما یک کشور اسلامی که در ان شرعیت اسلامی نافذ باشد میخواهیم واگر یک حرف تاوبالا زدی فورآ تکفیر میشوی واگر از ملا صاحب سوال شود که نگاه کردن نظافت فرض است این به قانون ومملکت اسلامی تعلق ندارد ایا توجناب ملا صاحب کدام روز به مردم گفتی که مواد فوزله خانه ایشان در کجا بیندازند تاباعث تعفن نشود؟ ایا گفتی که در پاکی وصفای شهر باید سهم بگیرندومواد فوزله رادر دریای کابل نی اندازندونظافت خود وماحول خودرا نگاه کنند؟ وقتی ازملا صاحب سوال کنی که علم بالای زن ومرد فرض است در جواب میشنوی که بلی خداوندعلم دین را فرض کرده نه علمی شیطانی را ولی خود ملا صاحب در پیجارو نشسته وشیشهای انرا سیاه ساخته وقتی از وی سوال کنی که ملا صاحب این را که کفار ساخته نه کشوراسلامی که تو برای مردم تبلیغ میکنی میگوید این تلسمات است وارزش دنیائی دارد نه اخروی. حدیث شریف است( علم بیاموز ولو اگر در چین هم باشد )ملا صاحب ایا در چین علم اسلام در ان وقت وجوداشت ویا علم طب ؟جواب ، زیاد گپ نزن که کافرمیشوی ، واگر ملا صاحب مریض شود در لندن تداوی میکند واگر زن مریض شود باید بمیرد ازکسی که این ملا صاحب تولد شده ،این نشان میدهد که حتی ملا های ما چقدر بی سواد اند که از دین وقران خبر ندارند کسی درافغانستان معنی فارسی قران را نمیدانند وحتی نمیگذار که به زبان مادری قران را بی اموزند درحقیقت این ملا صاحبان اصلآ خداوندمتعال را نمیشناسند اگر بشناسند هیچگاهی چنین کار را نمی کنند سوختاندن مکاتب ومردم رادر جعل نگاه کردن بخصوص زنانرا،همه بخاطر انست تاهر چرند کی اینها بگویند ومردم باید همان طور بکنندشما عدالت طالبانی را دو ماه قبل ددیدیت که 25 نفر لغمانی را در نزدیک ولایت هلمند اعدام کردند باچه ثبوت با چه دلیل با چه اسناد ومدارک این بود عدالت اسلامی طالبان.وقتی کسی را دستگیر میکنند ملاصاحب خودرا تکلیف نمی دهندتا حق ونا حق را تشخیص دهند فورآ حکم میکنند(( برو اعدامیش کو اگر جنتی بود بجنت میرود واگر دوذخی بود به دوذخ)).ولی خود ملا صاحب بخاطر زدنده ماندن ازلعل مسجد پاکستان در چادری میخواهد فرار کند نمیخواهد به جنت برود. وای بحال این ملت ،وسلام

جستجو در کابل پرس